Papież: szkoły katolickie mają służyć wzrastaniu tego, co ludzkie

„Katolickie szkoły i uczelnie dają wielki wkład w misję Kościoła wtedy, gdy przez dialog i z nadzieją służą wzrastaniu tego, co ludzkie” – powiedział Papież do uczestników sesji plenarnej Kongregacji Edukacji Katolickiej.

Franciszek mówiąc o wkładzie katolickich szkół i uczelni w ewangelizację kultury wskazał na trzy sprawy. Podkreślił przede wszystkim potrzebę uczłowieczenia edukacji, widoczną w perspektywie postępującego indywidualizmu, który zubaża człowieczeństwo i wyjaławia kulturowo. Zwrócił także uwagę na konieczność wzrastania kultury dialogu. Wyraził przekonanie, że wychowane w niej nowe pokolenia będą budowały mosty i znajdą adekwatne odpowiedzi na wiele wyzwań współczesnych czasów. 

Mówiąc o wkładzie katolickich ośrodków wychowawczych w ewangelizację kultury, Ojciec Święty poruszył także temat nadziei.

„Prawdziwy wychowawca jest jak ojciec i matka, którzy uczą życia skierowanego ku przyszłości. Aby posiadać tę zdolność, trzeba słuchać młodych. To jakby «praca ucha»: wsłuchiwanie się w głos młodzieży. A będziemy to robili zwłaszcza na poświęconym jej najbliższym Synodzie Biskupów. Edukacja ma także wspólną płaszczyznę z nadzieją, bo obie zakładają ryzyko. Nadzieja bowiem to nie powierzchowny optymizm, ani też zdolność patrzenia na to, co nas otacza, pozytywnie, ale przede wszystkim jest to umiejętność podejmowania w odpowiedni sposób ryzyka, właśnie tak jak edukacja” – powiedział Papież.

pp/rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama