Papież do Ligi Przeciw Zniesławianiu: obrona życia, nie przemocy

„Jeśli kultura spotkania i pojednania rodzi życie i nadzieję, to anty-kultura nienawiści sieje śmierć i rozpacz” – powiedział Ojciec Święty, przyjmując przedstawicieli Ligi Przeciw Zniesławianiu.

Papież przypomniał, że ta żydowska organizacja, z której delegacjami spotykali się także jego poprzednicy św. Jan Paweł II i Benedykt XVI, utrzymuje relacje ze Stolicą Apostolską już od czasów Soboru Watykańskiego II. Papież nawiązał do swej ubiegłorocznej wizyty w obozie zagłady Auschwitz-Birkenau podkreślając, że nie ma odpowiednich słów ani myśli wobec tak strasznego okrucieństwa i grzechu. Pozostaje „modlitwa, aby Bóg zmiłował się i aby takie tragedie się nie powtórzyły. Dlatego pomagajmy sobie nawzajem, jak pragnął Ojciec Święty Jan Paweł II, uzdalniać pamięć do «odegrania nieodzownej roli w procesie kształtowania przyszłości, w której nieopisane zło Szoah nigdy już nie stanie się możliwe» (List wprowadzający do dokumentu „Pamiętamy: refleksje nad Szoah, 12 marca 1998 r.)” – powiedział Franciszek.

Ojciec Święty przypomniał raz jeszcze potępienie przez Kościół wszelkich form rozpowszechnionego niestety jeszcze nadal antysemityzmu. Zwrócił uwagę, że dziś walka z nim może korzystać bardziej niż w przeszłości ze skutecznych narzędzi, jakimi są informacja i formacja. Wyraził wdzięczność Lidze Przeciw Zniesławianiu za to, że w swojej działalności angażuje się również na rzecz wychowania, jak też poszanowania dla wszystkich oraz ochrony najsłabszych.

„Strzec świętego skarbu każdego ludzkiego życia, od poczęcia aż do kresu, chroniąc jego godność, to najlepsza droga, aby zapobiegać wszelkim formom przemocy. Wobec jej nadmiernego szerzenia się na świecie jesteśmy wezwani do większego wyrzeczenia się przemocy, co nie oznacza bierności, ale aktywne promowanie dobra. Jeśli bowiem konieczne trzeba wykorzeniać chwasty zła, to jeszcze pilniejsze jest, by zasiewać dobro: niestrudzenie kultywować sprawiedliwość, szerzyć zgodę, wspierać integrację. Tylko w ten sposób będzie można zebrać owoce pokoju. Do tego was zachęcam w przekonaniu, że oddawać do dyspozycji środki potrzebne do godnego życia, promować kulturę i popierać wszędzie wolność kultu, chroniąc również wierzących i religie przed wszelkimi przejawami przemocy czy instrumentalizacji, to najlepsze środki do zapobiegania nienawiści” - powiedział Papież.

ak/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama