Abp Gądecki: Wszyscy ochrzczeni są powołani do apostolstwa

W ramach trwającego roku duszpasterskiego pod hasłem „Idźcie i głoście!” przypominamy homilię abp Stanisława Gądeckiego wygłoszoną na Jasnej Górze 15.07.2012 r. z okazji 78. Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki.

W swojej homilii Przewodniczący KEP przypomniał, że wszyscy ochrzczeni są powołani do apostolstwa. Wskazał, że na pytanie kim jest apostoł, odpowiada prorok Amos na siedem wieków przed czasami apostolskimi: „Nie jestem ja prorokiem, ani nie jestem uczniem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie Pan” – czytamy w Księdze Amosa (Am 7, 14-15).

– Wybierając właśnie jego, skromnego pasterza, Pan Bóg objawił swoje szczególne upodobanie w ludziach pokornych i prostych. Człowiek nie potrzebuje specjalnego wykształcenia, czy pochodzenia, aby zostać posłanym przez Boga – mówił abp Gądecki.

Następnie metropolita poznański zwrócił uwagę, iż misją proroka Amosa było w pierwszej kolejności potępienie bałwochwalstwa, który stanowi odwieczny problem ludzkości.

– Walka z bałwochwalstwem pozostanie jednym z celów apostolstwa aż do skończenia świata. Bałwochwalstwo bowiem pozostaje stałą pokusą wiary i polega na ubóstwianiu tego, co nie jest Bogiem. Bałwochwalca czci stworzenie zamiast Stwórcy, bez względu na to, czy stworzenie oznacza konkretnie władzę, przyjemność, pieniądze, rasę, klasę czy państwo, itd. – podkreślił przewodniczący KEP.

Czyż nasz współczesny świat nie stworzył sobie własnych bożków? Czy nie poszedł w ślady starożytnych pogan, odwodząc człowieka od jego prawdziwego celu, od szczęścia życia wiecznego z Bogiem? – pytał hierarcha.

W dalszej części homilii metropolita poznański wskazał na dwie istotne cechy apostolstwa: wspólnota i bezinteresowność.

Wspólnota jak mówił, jest znakiem wyróżniającym apostolstwo, dlatego Pan Jezus wzywając swych uczniów do głoszenia Ewangelii posyłał ich po dwóch. – Uczniowie Jezusa mają działać zespołowo. Mają służyć sobie nawzajem. Mają wspierać się różnymi charyzmatami. Mają wspólnie znosić brzemię apostołowania. Nic tak bardzo nie szkodzi głoszeniu Ewangelii jak niezgoda, rywalizacja, zazdrość, brak miłości wzajemnej między ludźmi głoszącymi Ewangelię – zaznaczył abp Gądecki.

Z kolei bezinteresowność jest warunkiem wiarygodności głoszących Ewangelię. Przewodniczący KEP przestrzegł, by nie oczekiwać z tego tytułu gratyfikacji. – W apostolstwie należy postępować z jak największą bezinteresownością. Nie wolno zabierać w drogę niczego, co nie jest ściśle konieczne. Nie wolno gromadzić zapasów dla własnego utrzymania, trzeba zaufać Opatrzności Bożej. Współpracownicy Zbawiciela winni iść jak On – ubodzy materialnie, ale bogaci duchem Chrystusa – zwrócił uwagę abp Gądecki.

Na koniec metropolita poznański wskazał, że zadaniem apostoła jest służba Bogu. Przypomniał, że czymkolwiek się zajmujemy, wszystko powinniśmy czynić na większą chwałę Bożą. – Im bardziej pozwalamy, by Chrystus nas przemieniał, tym bardziej będziemy potrafili przemieniać świat, promieniując w nim Chrystusową dobrocią, miłosierdziem i miłością do ludzi – powiedział przewodniczący KEP.

BPKEP

« 1 »

reklama

reklama

reklama