Ks. prof. Chrostowski współautor księgi na jubileusz Benedykta XVI

Ks. prof. Waldemar Chrostowski jest współautorem księgi jubileuszowej dla Benedykta XVI, zaprezentowanej w Rzymie. Dzieło powstało z okazji przypadających 16 kwietnia 90. urodzin Papieża seniora.

Księga nosi tytuł „Cooperatores Veritatis”, czyli „Współpracownicy prawdy”. Zawiera ona okolicznościowe teksty napisane przez 11 laureatów Nagrody Ratzingera, do grona których należy także ks. prof. Chrostowski.

„Tej pracy zbiorowej od początku przyświecały dwa cele. Teksty miały naśladować styl Benedykta XVI, a więc miały być zwięzłe, a zarazem miały mieć charakter esejów, a więc nie artykułów specyficznie naukowych, ale tekstów przeznaczonych dla szerokiego grona odbiorców” – mówi Radiu Watykańskiemu ks. prof. Chrostowski. Wskazuje, że ta księga pamiątkowa skierowana jest do ludzi wierzących, którzy chcieliby głębiej zrozumieć i lepiej poznać meandry współczesnego myślenia teologicznego. Polski teolog swój tekst poświęcił „Qumran w teologii Benedykta XVI”.

„Bardzo ciekawe jest to, jak Joseph Ratzinger, a od roku 2005 Papież Benedykt XVI patrzył na Qumran. Otóż widział w nim, w tych znaleziskach z Qumran, wskazujących na wspólnotę, która żyła nad Morzem Martwym pod koniec okresu Starego i na początku czasów Nowego Testamentu, świadectwo wielopostaciowości ówczesnego judaizmu. Wielopostaciowości, czyli tego, że w skład życia żydowskiego wchodziły bardzo różne nurty i że można dzięki temu powiedzieć, iż również chrześcijaństwo, które narodziło się w łonie judaizmu, stanowiło jedno z jego części – mówi ks. prof. Chrostowski. – To jest bardzo ważne, dlatego że ukazuje nam, potwierdza nam, iż od samego początku chrześcijaństwo było do przyjęcia przez Żydów. I to dzięki tym Żydom, którzy wyznali Jezusa Chrystusa jako pierwsi, jesteśmy chrześcijanami. Benedykt XVI wskazywał również na specyficzne instytucje związane z Qumran i ze wspólnotą, która Qumran zamieszkiwała, a które rzucają światło, pozwalające nam lepiej zrozumieć same początki chrześcijaństwa. To jest treść tego eseju. Myślę, że wpisuje się on w całość. Chcieliśmy bowiem uhonorować Papieża seniora, który ze wszech miar zasługuje na to, by jego 90. urodziny zostały uczczone właśnie i w ten sposób”.

„Cooperatores Veritatis” zostało wydane po włosku i angielsku przez watykańską oficynę Libreria Editrice Vaticana.

bz/ rv


Zdjęcie: Pope Benedictus XVI, autor: Sergey Kozhukhov, opublikowano na licencji CC BY-SA 3.0

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao