Numer 3/4 L'Osservatore Romano

Pojawił się kolejny, trzeci w tym roku, numer miesięcznika L'Osservatore Romano. Zawiera m.in. Orędzie na Światowy Dzień Młodzieży oraz List na IX Światowe Spotkanie Rodzin

«Byłoby nieszczęściem i nikomu by nie służyło pielęgnowanie pamięci paraliżującej, która zawsze nakazuje robić to samo w ten sam sposób. Darem z nieba jest móc zobaczyć, że wielu z was przez swoje wątpliwości, marzenia i prośby sprzeciwia się tym, którzy mówią, że sprawy nie mogą toczyć się inaczej» - napisał Papież Franciszek w swoim Orędziu na XXXII Światowy Dzień Młodzieży, zachęcając chłopców i dziewczęta, by szanowali mądrość i wiedzę osób starszych, pamiętali o przeszłości i z twórczą wiernością angażowali się w budowanie nowych czasów. Papież korzysta z każdej okazji, by spotkać się  z młodzieżą, z którą chętnie nawiązuje dialog i odpowiada na jej pytania. Tak było ostatnio podczas wizyty w Mediolanie pod koniec marca na stadionie San Siro i w Rzymie w wigilię Niedzieli Palmowej. W tym samym okresie przyjął też pacjentów szpitala pediatrycznego i odwiedził ośrodek dla niewidomych. A w rzymskiej parafii powiedział: «Mówię te rzeczy do dzieci, ale po to, żeby usłyszeli także dorośli».

W tym numerze opublikowano również intencje Apostolstwa Modlitwy na 2018 r. i kilka artykułów z marcowego miesięcznika «kobiety kościół świat», który w związku z obchodzoną przez Kościoły protestanckie rocznicą Reformacji, zapoczątkowanej przez Martina Lutra, poświęcony był tematowi «Kobiety i Reformacja».

Streszczenia medytacji Papieża Franciszka, wygłaszanych w kaplicy Domu św. Marty, które zamieszcza portal Stolicy Apostolskiej można znaleźć w języku polskim na stronie internetowej czasopisma http://www.osservatoreromano.va/pl/section/sw-marta - są one także regularnie publikowane na stronach „Opoki”: http://www.opoka.org.pl/nauczanie/papiez/franciszek_i/homilie.html.

« 1 »

reklama

reklama

reklama