Papież u św. Marty: módlmy się za surowych w Kościele

Jezus musiał „potępić surowych, którzy nie byli uczciwi” – wskazał Franciszek podczas Mszy w kaplicy Domu św. Marty.

Papież w homilii na Mszy w Domu św. Marty odnosił się do postaci młodego Szawła – surowego wyznawcy Prawa, ale szczerego we własnych przekonaniach. Co innego uczeni w Piśmie i faryzeusze spotykani przez Chrystusa.

„To surowi o podwójnym życiu: pokazują się jako piękni, autentyczni, ale kiedy nikt ich nie widzi, czynią okropne rzeczy. Z kolei ów młodzieniec [Szaweł] był szczery: tak właśnie wierzył. To mi przywodzi na myśl tak wielu młodych, którzy dziś wpadli w pokusę surowości w Kościele. Niektórzy są autentyczni, dobrzy, powinniśmy się modlić, aby Pan wspomógł ich w postępowaniu na drodze łagodności” – powiedział Papież.

Ojciec Święty podkreślił, że Szawła zmieniła właśnie potęga dobroci Jezusa. Surowy młodzieniec, który przy całej swojej szczerości wyrósł na surowego mężczyznę, „ponownie stał się dzieckiem i pozwolił się prowadzić, dokąd go Pan wezwał”.

„I tak ten człowiek na podstawie własnego doświadczenia naucza innych, przechodząc od jednego miejsca w drugie: prześladowany, boryka się z wieloma problemami, także w Kościele. Musiał również cierpieć, ponieważ chrześcijanie kłócili się między sobą. Ale on, który prześladował Jezusa z gorliwością Prawa, powie wyznawcom Chrystusa: «z tym samym, czym oddaliliście się od Pana, zgrzeszyliście: z umysłem, ciałem, wszystkim, z waszymi członkami, teraz bądźcie doskonali, dajcie chwałę Bogu»” – wskazał Ojciec Święty.

W historii Szawła, zauważył Franciszek, mamy „dialog pomiędzy człowiekiem szczerym i Jezusem, który mówi do niego z łagodnością”. Św. Paweł zostaje na koniec zdradzony również przez niektórych chrześcijan i dlatego jego życie, podobnie jak życie Chrystusa, może się wydawać porażką.

„Taka jest droga chrześcijanina – kroczyć naprzód po śladach zostawionych przez Jezusa: śladach przepowiadania, cierpienia, krzyża, zmartwychwstania. Prośmy Szawła dzisiaj w sposób szczególny za ludzi surowych w Kościele. Za tych uczciwych surowych jak on, pełnych gorliwości, chociaż błądzących. A także za surowych hipokrytów, tych o podwójnym życiu, o których Jezus mówił: «Czyńcie, co wam mówią, ale nie to, co robią». Dziś więc módlmy się za surowych” – zakończył Papież.

tm/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama