Papież: solidarność z ofiarami wojen i konfliktów - zawierzenie Maryi

Po odmówieniu modlitwy i udzieleniu apostolskiego błogosławieństwa Papież zawierzył Maryi, Królowej Pokoju, losy wszystkich ludów i narodów dotkniętych wojnami.

„Zawierzam Maryi, Królowej Pokoju, losy narodów dotkniętych przez wojny i konflikty, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie. Wiele niewinnych osób jest ciężko doświadczanych, zarówno chrześcijan jak i muzułmanów, czy też należących do mniejszości, takich jak jazydzi, którzy doznają ogromnej przemocy i dyskryminacji. Mojej solidarności z nimi towarzyszy pamięć w modlitwie. Dziękuję też wszystkim, którzy angażują się, aby zaspokoić potrzeby humanitarne. Zachęcam różne wspólnoty do podążania drogą dialogu i społecznej przyjaźni, aby budować przyszłość szacunku, bezpieczeństwa i pokoju, z dala od wszelkich przejawów wojny” – powiedział Franciszek.

Ojciec Święty nawiązał także do obchodzonego w wielu krajach w drugą niedzielę maja dnia matki. „Przyszłość naszego społeczeństwa domaga się, aby wszyscy, szczególnie instytucje, bardziej skupiały swoją uwagę na życiu i macierzyństwie”. Następnie poprosił wszystkich o chwilę ciszy i modlitwę za swoje mamy.

Papież nawiązał także do beatyfikacji irlandzkiego jezuity o. Jana Sullivana nazywając go ojcem ubogich i cierpiących.

pp/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama