Papieski telegram do prezydenta Francji

Ojciec Święty przesłał wczoraj telegram gratulacyjny do Emmaneula Macrona z okazji objęcia przez niego urzędu prezydenta Francji.

„Proszę Boga o wsparcie dla Pana, aby Pański kraj, wierny bogatej różnorodności tradycji moralnych i dziedzictwa duchowego, naznaczonego również przez tradycję chrześcijańską, troszczył się zawsze o budowanie społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i braterskiego” – napisał Papież. Wyraził też życzenie, by Francja, z poszanowaniem dla różnic i mając na uwadze ubogich i wykluczonych, przyczyniała się do współpracy i solidarności między narodami. Niech nadal sprzyja ona w Europie i w świecie dążeniu do pokoju i dobra wspólnego, poszanowania życia i obrony godności każdego człowieka i wszystkich narodów – dodał Papież w telegramie do nowego prezydenta Francji.

kb/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama