Podziękowania Przewodniczącego KEP dla Ligi Katolickiej

Liga Katolicka Pomocy Religijnej Polsce i Polonii nie szczędziła sił i środków, aby wspierać duchowo i materialnie wysiłki naukowe wielu pokoleń polskich kapłanów – podkreśla abp Stanisław Gądecki w podziękowaniach skierowanych do bpa Andrzeja P. Wypycha.

Abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, wystosował list z podziękowaniami do dyrektora wykonawczego Ligi Katolickiej Pomocy Religijnej Polsce i Polonii, biskupa pomocniczego archidiecezji Chicago Andrzeja P. Wypycha.


Publikujemy treść listu:


Ekscelencjo,

Najdostojniejszy Księże Biskupie!

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym złożyć serdeczne podziękowania za wieloletnią pomoc materialną, którą Liga Katolicka Pomocy Religijnej Polsce i Polonii świadczyła wobec księży – studentów rzymskich uczelni – zamieszkujących Papieskie Kolegium Polskie oraz Polski Papieski Instytut Kościelny w Rzymie.

Proszę przekazać wyrazy wdzięczności pasterzy i wiernych Kościoła, który jest w Polsce wszystkim Członkom Ligi, zwłaszcza jej Radzie, która nie szczędziła sił i środków, aby wspierać duchowo i materialnie wysiłki naukowe wielu pokoleń polskich kapłanów.

Jestem osobiście wdzięczny Waszej Ekscelencji za wszelkie działania na rzecz Polonii, podejmowane od wielu lat w ramach Archidiecezji Chicago oraz na rzecz Kościoła w Polsce. Jestem świadomy, że słowa to zbyt mało, aby odwdzięczyć się za dobro, którego doświadczyliśmy dzięki Waszej Ekscelencji i dzięki staraniu wielu osób, noszących nieustannie miłość do Ojczyzny i Kościoła w swoim sercu. Ufam, że błogosławione owoce tego wysiłku staną się dla Księdza Biskupa należytą nagrodą.

Za wszelkie dobro odwdzięczamy się życzliwą pamięcią i modlitwą, za przyczyną Matki Bożej – Królowej Polski.

Łącząc wyrazy szacunku, przesyłam braterskie pozdrowienia w Chrystusie,

✠ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

***


Jednym z celów działalności Ligi Katolickiej jest pomoc Kościołowi w Polsce, a także aktywne uczestnictwo w misjach Kościoła obsługiwanych przez polskich misjonarzy i misjonarki.

Jak wskazuje bp Andrzej P. Wypych, misja Ligi Katolickiej opiera się na mocnych fundamentach rodziny polonijnej, która wzoruje się na wiernym wdrażaniu w codzienne życie, religijno-społeczne, zasad ewangelicznych nauczanych przez Kościół rzymskokatolicki i wyakcentowanych w nauczaniu św. Jana Pawła II. Uwaga Ligi skupiona jest na rodzinie chrześcijańskiej.

„Chcemy asystować w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. W aktywny sposób kształtować liderów, tak świeckich, jak również duchownych. Kochając bliźniego, pragniemy wyjść poza swoje własne podwórko i nieść pomoc potrzebującym w Polsce i krajach misyjnych” – podkreśla dyrektor wykonawczy Ligi Katolickiej.

Źródło: BP KEP/episkopat.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama