Franciszek ogłosił nadzwyczajny miesiąc misyjny

Ojciec Święty ogłosił w całym Kościele nadzwyczajny miesiąc misyjny. Odbędzie się on w październiku 2019 r. i ma pomóc wspólnocie wierzących stać się coraz bardziej zaangażowaną w ewangelizację.

Przypadnie on w stulecie dotyczącej tych kwestii encykliki papieża Benedykta XV «Maximum illud». Franciszek przedstawił swoją decyzję w czasie specjalnej audiencji dla uczestników sesji plenarnej Papieskich Dzieł Misyjnych. Odbywała się ona w tych dniach w Watykanie pod hasłem „Misja sercem wiary chrześcijańskiej”.

Franciszek podkreślił, że stajemy przed zawsze coraz pilniejszym wyzwaniem, aby takich organizacji, jak właśnie Papieskie Dzieła Misyjne nie redukowano wyłącznie do zbierania i dystrybuowania pomocy potrzebującym, ale czyniono z nich skuteczne narzędzia ewangelizacji.

„Przygotowanie do tego nadzwyczajnego czasu poświęconego pierwszemu głoszeniu Ewangelii niech pomoże nam być coraz bardziej Kościołem podejmującym misję według słów bł. Pawła VI z adhortacji apostolskiej «Evangelii nuntiandi», wielkiej karty misyjnego zaangażowania posoborowego: «Kościół jako głosiciel Ewangelii, zaczyna swe dzieło od ewangelizowania samego siebie. Jako wspólnota wierzących, jako wspólnota nadziei wyrażanej życiem i dzielonej z innymi oraz wspólnota braterskiej miłości, musi ciągle słuchać tego, w co wierzy, i motywów swej nadziei, i nowego przykazania miłości. Jako Lud Boży, który żyje wśród świata i często jest kuszony przez jego bożki, ustawicznie musi przyjmować wieść o ‘wielkich sprawach Bożych’, dzięki którym nawrócił się do Pana, żeby znowu być przezeń wzywanym i zgromadzonym w jedno. Mówiąc krócej, Kościół zawsze winien być ewangelizowany, żeby mógł zachować swą świeżość, żarliwość i moc w głoszeniu Ewangelii»” – wskazał Ojciec Święty.

Franciszek wyraził pragnienie, by obchody stulecia misyjnej encykliki Benedykta XV stały się sprzyjającym czasem modlitwy, świadectwa, katechezy i misyjnego miłosierdzia. Pomogą one tym samym w ewangelizacji samego Kościoła. Dopiero potem, wskazał Franciszek, z odnowioną świeżością oraz zapałem wspólnota wiernych będzie mogła głosić Dobrą Nowinę światu, w sposób skuteczny i wiarygodny.

bz/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama