Bp Libera do księży: nie bójcie się pracy z młodzieżą!

Czternastu księży z diecezji płockiej, którzy w 1992 roku przyjęli święcenia kapłańskie z rąk bp. Zygmunta Kamińskiego, obchodziło swój kapłański jubileusz.

Mszy św. sprawowanej w intencji księży obchodzących 25-lecie kapłaństwa, w kaplicy Dobrego Pasterza w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, przewodniczył bp Piotr Libera. „Nie bójcie się pracy z młodzieżą” – apelował w swojej homilii duchowny.

W homilii bp Libera zwrócił uwagę, jak ważną rolę w Bożym planie zbawienia pełni kapłan, który mocą Ducha Świętego sprowadza na ołtarz samego Jezusa Chrystusa i poprzez sakrament chrztu uwalnia ludzi od grzechu pierworodnego, włączając ich do wspólnoty kościoła.

Biskup zaznaczył również, że przeżyte ćwierć wieku kapłańskiej służby, wraz ze zdobytą mądrością i wiedzą „ma szansę owocować realizacją podejmowanych zadań w jeszcze pełniejszy i piękniejszy sposób”.

Zwrócił też uwagę, że wobec zmniejszającej się wciąż liczby kleryków w płockim seminarium „sztafeta kapłańskich pokoleń” może zostać przerwana, jubilaci powinni wziąć sobie do serca troskę o dobre i święte powołania do kapłaństwa.

„Nie bójcie się pracy z młodzieżą, zabiegajcie o solidnie uformowaną liturgiczną służbę ołtarza, organizujcie dni modlitw o powołania, w modlitewny szturm w tej intencji starajcie się włączać prowadzone grupy parafialne. Ale nade wszystko swoją kapłańską codziennością dawajcie świadectwo i pokazujcie, że warto iść przez życie z Jezusem” - apelował bp Libera.

Duchowny stwierdził też, że we współczesnym świecie konieczny jest prawdziwy radykalizm ewangeliczny i świadectwo głębokiej wiary, które musi się wyrażać w codziennym postępowaniu. Zdaniem biskupa idąc tą drogą kapłani mają szansę stać się świadkami dla tych, którzy słyszą Chrystusowe wezwanie, ale boją się je podjąć.

W uroczystościach jubileuszowych w seminarium uczestniczył m.in. ks. prał. dr Marek Jarosz, rektor WSD, jego wykładowcy, opiekun jubileuszowego rocznika ks. prał. prof. dr hab. Henryk Seweryniak, klerycy.

Księża jubilaci święcenia kapłańskie przyjęli 13 czerwca 1992 roku z rąk bp. Zygmunta Kamińskiego. Posługują duszpastersko głównie w diecezji płockiej, ale też łomżyńskiej i warszawsko-praskiej. Jeden z nich – ks. Lech Robert Piórkowski jest wieloletnim ojcem duchownym w płockim Wyższym Seminarium Duchownym. Z kolei ks. prał. dr hab. Mirosław Kosek, pracownik naukowy UKSW w Warszawie, pełni w diecezji m.in. funkcję redaktora naczelnego rocznika „Studia Płockie”, jest wykładowcą prawa wyznaniowego w WSD oraz sędzią Sądu Biskupiego Płockiego.

Z kolei ks. prof. dr hab. Andrzej Kobyliński, pracownik naukowy UKSW w Warszawie, był wieloletnim przewodniczącym Rady Społecznej przy Biskupie Płockim, a ks. kan. Andrzej Redmer, proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim był ekonomem w WSD.

eg / Płock

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama