Komunikat po spotkaniu komisji na temat życia kard. Stepinaca

W dniach 12-13 lipca w Watykanie zebrała się już po raz ostatni serbsko-chorwacka komisja mieszana powołana przez Papieża do zbadania na nowo życia bł. kard. Alojzego Stepinaca.

Chodzi o kwerendę dotyczącą działalności chorwackiego duchownego przed II wojną światową, podczas niej i po jej zakończeniu. W skład komisji wchodzą zarówno przedstawiciele Kościoła katolickiego, jak i Cerkwi prawosławnej, a przewodniczy jej przedstawiciel Stolicy Apostolskiej o. Bernard Ardura, stojący na czele Papieskiej Komisji Nauk Historycznych.

Na zakończenie spotkania wydano komunikat, w którym podkreślono, że dzięki pracy komisji lepiej poznano historię życia kard. Stepinaca. Nadal pozostaje odmienna ocena przez Kościół chorwacki i przez Cerkiew serbską poszczególnych wydarzeń, wypowiedzi, pism, jego milczenia czy zajmowania stanowiska w różnych sprawach.

Praca wykonana przez komisję badającą życie chorwackiego purpurata uczy, że w przeszłości wszystkie wspólnoty kościelne cierpiały wiele prześladowań i mają swoich męczenników oraz wyznawców. W tej perspektywie członkowie komisji wyrazili gotowość ewentualnej dalszej współpracy, aby dzielić się pamięcią o męczennikach i wyznawcach obu Kościołów – czytamy w komunikacie.

pp/ rv

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao