Panama: biskupi stają wyraźnie w obronie rodziny

„Uważać obronę wartości rodzinnych za dyskryminację czy przejaw homofobii znaczy przeinaczać prawdę” – napisali biskupi Panamy na zakończenie swojej sesji plenarnej.

Panamscy biskupi podkreślili, że ochrona małżeństwa i rodziny to jedna z podstawowych misji Kościoła. Pełni on ją zarówno wtedy, gdy tej podstawowej komórce społecznej zagrażają ideologie „sprzeciwiające się naturze ludzkiej”, jak i w sytuacjach utrudniających jej normalny, zdrowy rozwój.

Episkopat odniósł się również wprost do problemów dotykających biedniejszej części populacji, piętnując obojętność władz na warunki życia ubogich. Przypomniał, że w związku z tym młodzież staje się bardziej podatna na propozycje werbunku do zorganizowanych grup kryminalnych.

Poważną kwestię, jaką zdaniem hierarchów należy się zająć, stanowi też ograniczony dla wielu dostęp do opieki medycznej. Wreszcie biskupi Panamy wezwali do wprowadzenia obostrzeń prawnych celem powstrzymania nadmiernej eksploatacji surowców naturalnych, która doprowadziła już do nieodwracalnych szkód w odniesieniu do ziemi i zasobów wodnych.

Panamski Kościół przygotowuje się również na Światowy Dzień Młodzieży 2019. W prace włączają się też sąsiednie kraje Nikaragua i Kostaryka, aby zwiększyć ducha komunii i braterstwa w tym regionie.

tm/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama