Watykan: ekskomunika dla członków mafii i łapówkarzy

Watykańska Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Ludzkiego wydała dokument podsumowujący naradę o zwalczaniu korupcji i zorganizowanej przestępczości. Rozważa się w nim możliwość nałożenia ekskomuniki na grupy przestępcze bądź szerzycieli korupcji.

O rzucenie światła na tę kwestię Radio Watykańskie poprosiło pracownika tej dykasterii Vittorio V. Albertiego, jednego z koordynatorów spotkania.

„Oczywiście najpierw problem ten muszą rozważyć konferencje episkopatów i Kościoły lokalne. Trzeba ich posłuchać i skonfrontować to z nimi, gdyż rzeczywistość w poszczególnych miejscach jest różna. Na przykład jeżeli wyeliminujemy korupcję w jakiejś części świata, takiej jak zachód, to będzie to coś bardzo dobrego, ale jeśli zrobimy to samo na innym obszarze, stworzy się bezrobocie i wielki krach socjalny na wszelkich płaszczyznach. Tak więc trzeba zrozumieć tę różnicę: jak zwalczać skutki korupcji, ale w jej różnych przejawach. Jeżeli chodzi o ekskomunikę za korupcję, to była ona szeroko omawiana, ale wyszło się od propozycji rozszerzenia na Kościół powszechny ekskomuniki dla członków mafii, która została już wypracowana i mniej więcej skodyfikowana w prawie kanonicznym dla trzech włoskich regionów: Kampanii, Kalabrii i Sycylii. Poruszono także kwestię, jak traktować sprawę korupcji z punktu widzenia ekskomuniki i jak ją rozumieć. Ekskomunika to bardzo surowa kara, ale to także wezwanie do nawrócenia: zawsze bowiem trzeba mieć przed sobą horyzont nadziei, bo inaczej także polityka, wypracowywanie dobra wspólnego, ulatuje w powietrze” – powiedział Vittorio V. Alberti.

pp/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama