Abp Gądecki: II wojna światowa to był prawdziwy upadek cywilizacji

II wojna światowa była wydarzeniem o niesłychanych konsekwencjach dla Polski, Europy i świata, prawdziwym upadkiem ówczesnej cywilizacji – mówił w Poznaniu abp Stanisław Gądecki.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski uczestniczył w wojewódzkich obchodach 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Msza św. odbyła się w karmelitańskim sanktuarium św. Józefa w pobliżu pomnika Armii Poznań, przed którym uczestnicy wzięli udział w apelu pamięci. W homilii metropolita poznański przypomniał ogrom zniszczeń wojennych.

„Nigdy przedtem nie było tak wielu ofiar śmiertelnych wśród ludności cywilnej, zwłaszcza wśród kobiet i dzieci. Jeszcze poważniejszym skutkiem tej wojny była banalizacja śmierci, nienawiści i przemocy, która przyzwyczaiła ludzi do nieznanych przedtem rozmiarów pogardy dla człowieka i pogwałcenia jego praw” – mówił abp Gądecki.

Metropolita poznański zauważył, że „we wrześniu 1939 roku dwaj najeźdźcy, dokonując czwartego rozbioru Rzeczypospolitej, nie tylko odebrali nam wolność, ale też rozpoczęli burzyć utrwalony porządek życia, dawać pierwszeństwo sile przed prawem, moralnemu bezładowi przed porządkiem chrześcijańskich zasad”.

„Rozpoczęli narzucanie bezbożnej ideologii narodowego socjalizmu i socjalizmu międzynarodowego. Oba te totalitarne systemy, które odrzuciły Boga, w konsekwencji w tak przerażający sposób zwróciły się przeciwko człowiekowi. Symbolem tego tragicznego zwrócenia się przeciwko człowiekowi stał się Katyń i Auschwitz, miejsca, gdzie w szczególny sposób objawiła się bezwzględność zła, nienawiści i pogardy dla człowieka” – podkreślił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Abp Gądecki zauważył też, że wspomnienie II wojny światowej i współczesne nam konflikty wojenne „każą nam z mocą upominać się o pokój, bo człowiek jest stworzony do pokoju; pokój jest darem Boga i jednocześnie dziełem ludzkim”.

„Zaprowadzenie pokoju jest uzależnione głównie od uznania tego, że w Bogu jesteśmy jedną rodziną ludzką. Ta rodzina kształtuje się przez relacje międzyosobowe i instytucje wspierane i ożywiane przez wspólnotowe «my», zakładające ład moralny wewnętrzny i zewnętrzny, w którym – zgodnie z prawdą i sprawiedliwością – uznawane są wzajemne prawa i obowiązki” – mówił abp Gądecki.

Zdaniem metropolity poznańskiego drogą do osiągnięcia pokoju jest przede wszystkim poszanowanie ludzkiego życia, pojmowanego w jego różnorodnych aspektach, od poczęcia, poprzez rozwój, aż do naturalnego kresu.

„Pokój czynią prawdziwie ci, którzy kochają życie, bronią je i promują we wszystkich jego wymiarach: osobistym, wspólnotowym i transcendentnym. Życie w pełni jest szczytem pokoju. Ten, kto pragnie pokoju, nie może tolerować zamachów na życie i zbrodni przeciwko życiu” – zaznaczył abp Gądecki.

Przewodniczący Episkopatu zauważył także, że nie można lekceważyć decydującej roli rodziny dla sprawy pokoju, szczególną misję dla pokoju pełnią też instytucje kultury, szkoły i uczelnie.

ms / Poznań

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama