Bp Grzegorz Ryś – arcybiskupem metropolitą łódzkim

Papież Franciszek mianował dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej Grzegorza Rysia nowym arcybiskupem metropolitą łódzkim – ogłosiła w czwartek 14 września Nuncjatura Apostolska.

Nuncjatora Apostolska w Polsce wydała dziś komunikat, w którym informuje, że Ojciec Święty Franciszek mianował biskupa Grzegorza Rysia arcybiskupem metropolitą łódzkim.

Bp Grzegorz Ryś pełnił dotąd funkcję biskupa pomocniczego i wikariusza generalnego archidiecezji krakowskiej. Jego dewiza biskupia brzmi: Virtus in infirmitate (Moc w słabości).


***

Ks. Grzegorz Ryś urodził się 9 lutego 1964 r. w Krakowie. 

W latach 1982-1988 odbył formację w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej oraz studia na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 1988 r. z rąk ks. kard. Franciszka Macharskiego w Katedrze Wawelskiej. Równolegle do studiów teologicznych odbył studia na Wydziale Historii Kościoła PAT. Po rocznej pracy duszpasterskiej jako wikariusz parafii p.w. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach został zatrudniony na tymże Wydziale i podjął studia doktoranckie. W 1994 r. uzyskał doktorat, a w 2002 r. habilitację z nauk humanistycznych w zakresie historii.

Jest kierownikiem Katedry Historii Kościoła w Średniowieczu w Instytucie Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, cenionym historykiem, liczącym się w środowisku naukowym i kulturalnym, autorem licznych opracowań naukowych i popularnych z zakresu historii i teologii.

Był członkiem komisji historycznych w procesach beatyfikacyjnych – miedzy innymi w procesie Jana Pawła II.

Owocną pracę naukową łączy z zaangażowaniem duszpasterskim: aktywnie uczestniczy w życiu Drogi Neokatechumenalnej, głosi kazania, rekolekcje, dni skupienia. Co roku bierze też udział w pieszej pielgrzymce z Krakowa na Jasną Górę.

Bp Ryś jest Przewodniczącym Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski (przy Komisji Duszpasterstwa) oraz Członkiem Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego KEP.

***

Diecezja łódzka została erygowana przez papieża Benedykta XV 10 grudnia 1920 r. Papież Jan Paweł II podniósł ją do rangi archidiecezji bezpośrednio podległej Stolicy Apostolskiej 25 marca 1992 r. Metropolia łódzka została ustanowiona przez papieża Jana Pawła II 24 lutego 2004 r.


Źródło: BP KEP/episkopat.pl, diecezja.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama