Papieskie przesłanie na 13. Konferencję Stron w Ordos

Ojciec Święty wystosował przesłanie na oenzetowską konferencję o zwalczaniu pustynnienia (UNCCD).

Obraduje ona w Ordos w Chinach. Papież ma nadzieję, że konferencja ta będzie się kierowała „integralnym podejściem, łączącym pustynnienie z większymi problemami etycznymi, takimi jak bieda, zacofanie i międzypokoleniowa sprawiedliwość, które determinują ogólną kondycję duchową i moralną naszej globalnej społeczności” – czytamy w watykańskim przesłaniu. Zauważa się w nim również, że wewnętrzne pustynnienie człowieka ma swoje źródło w braku miłości do Boga i bliźniego, jak również w porzuceniu przez nas roli strażników powierzonego nam w opiekę stworzenia i dotyka każdego z nas osobiście. Stąd poparcie przez Ojca Świętego inicjatywy rozwiązania tego groźnego kryzysu.

mk/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama