Papież wzywa Kościół w Japonii do głoszenia Ewangelii

Japońskie społeczeństwo jest dziś spragnione świadectwa chrześcijan, potrafiących iść pod prąd i ufać Bogu, który nigdy nie zawodzi – napisał Franciszek do biskupów Japonii.

Korzystając z wizyty w Japonii prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, Papież przekazał za jego pośrednictwem list, w którym zachęca japońskich katolików do ożywienia ducha misyjnego. Do takiej postawy powinien ich skłaniać fakt, że są spadkobiercami wielkiej rzeszy męczenników oraz wyznawców, którzy w ukryciu zachowywali wiarę w Chrystusa.

Papież obszernie pisze o aktualnych spawach, które głoszenie Ewangelii czynią jeszcze pilniejszym zadaniem. Chodzi tu o poważne problemy, z jakimi zmaga się japońskie społeczeństwo. Tytułem przykładu Franciszek wspomina o wysokiej liczbie rozwodów i samobójstw, również wśród młodych. Pisze też o formalizmie duchowym, relatywizmie moralnym, obojętności religijnej, obsesji na punkcie pracy i zarobków. W takim kontekście Kościół w Japonii na nowo musi się opowiedzieć za misją Jezusa, stać się solą i światłem – podkreśla Ojciec Święty.

kb/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama