O. Szmydki OMI podsekretarzem w Kongregacji Ewangelizacji Narodów

Ojciec Święty mianował polskiego oblata, o. Ryszarda Szmydkiego podsekretarzem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.

Dotychczas o. Szmydki pracował w Papieskim Dziele Rozkrzewiania Wiary należącym do tej dykasterii, gdzie pełnił funkcję sekretarza generalnego.

O. Ryszard Szmydki ma 66 lat, urodził się w Terebiskach koło Białej Podlaskiej. Świecenia kapłańskie otrzymał w 1978 r. Po studiach i obronie doktoratu pracował na KUL-u.

Był także wędrownym katechistą w ramach drogi neokatechumenalnej oraz prowincjałem Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

pp/rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama