Abp Kupny: Kościół potrzebuje bardzo naszej miłości

Do wzięcia odpowiedzialności za Kościół wzywa w liście do Dolnoślązaków metropolita wrocławski abp Józef Kupny.

List opublikowany został w związku ze zbliżającymi się obchodami ku czci św. Jadwigi w Trzebnicy połączonymi z zakończeniem Roku Jadwiżańskiego.

Hierarcha w piśmie, które w najbliższym czasie trafi do wszystkich parafii archidiecezji, nawiązuje do ikonografii chrześcijańskiej, ukazującej najczęściej św. Jadwigę trzymającą w dłoniach makietę, powstałej dzięki jej fundacji, bazyliki trzebnickiej. Jak podkreśla pasterz Kościoła wrocławskiego ta artystyczna wizja ma nie tylko podłoże historyczne. Nie chodzi – jego zdaniem – tylko o upamiętnienie jednego z dzieł, istniejących dzięki Patronce Śląska, ile raczej o wskazanie, że księżna całym swoim życiem przyczyniała się do budowania Kościoła.

Arcybiskup Kupny zauważa, że coraz częściej Kościół jest przedstawiany jako instytucja, w której człowiek może zaspokajać swoje potrzeby religijne. – Wobec takich podmiotów zawsze pozostajemy kimś z zewnątrz, nawet jeśli ich działalność nas w danym momencie zadowala i korzystamy z niej regularnie – zaznacza metropolita wrocławski.

– Żyjemy w czasach, w których – być może – wielu ludziom, również wierzącym trudno jest kochać Kościół, ale nie mam wątpliwości, że są to czasy, kiedy potrzebuje On bardzo naszej miłości – mówi hierarcha. Dopowiada, że tym, co łączy członków Kościoła nie są wspólne interesy, ale wiara w Jezusa Chrystusa i braterska miłość. - One sprawiają, że jeden myśli o dobru drugiego, a zauważone zło jest przyczyną naszego bólu i troski. Podobnie jak w rodzinie – kiedy jeden z jej członków przeżywa kryzys, pozostali nie odwracają się od niego, ani go nie niszczą. Starają się raczej podać mu pomocną dłoń – pisze abp Kupny.

Przywołując tekst wyznania wiary „w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół” hierarcha tłumaczy, że wiara w Kościół to nic innego jak wiara w to, że jest On dziełem Bożym, a nie tylko jedną więcej czysto ludzką instytucją. – To także wiara w to, że Bóg obecny w Kościele chce i potrafi nas przemieniać, abyśmy naprawdę wzajemnie się miłowali – podkreśla ksiądz arcybiskup.

– Święta Jadwiga, trzymająca w dłoniach świątynię jest nie tylko potwierdzeniem, że nie można być chrześcijaninem izolując się od braci i sióstr. Przypomina także, że każdy jest odpowiedzialny za Kościół, w takim zakresie, jaki wynika z jego stanu, pozycji, posiadanych zdolności, umiejętności czy wykształcenia. Analogia do rodziny nasuwa się sama. Inaczej tę odpowiedzialność realizują rodzice, inaczej dzieci, jeszcze inaczej seniorzy. Każdy jednak pragnie na tyle, na ile potrafi, dołożyć codziennie do tej małej wspólnoty jakąś cząstkę dobra – napisał.

Metropolita wrocławski zaprasza do udziału w uroczystościach wieńczących obchody Roku Jadwiżańskiego ogłoszonego w związku z 750. rocznicą kanonizacji księżnej z Trzebnicy. Rozpoczną się one 14 października pielgrzymką kobiet do grobu księżnej. Tego też dnia w godzinach popołudniowych do trzebnickiego sanktuarium dotrą piesi pielgrzymki z całej archidiecezji, którzy o 6 rano wyruszą z wrocławskiej katedry.

Główne uroczystości przewidziane są na niedzielę 15 października. O godz. 11:00 sumie odpustowej w intencji wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska będzie przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz, który na mocy dekretu Stolicy Apostolskiej otrzymał przywilej, by uczestnikom tej Eucharystii udzielić papieskiego błogosławieństwa. Papież Franciszek, poinformowany o dolnośląskich uroczystościach, wyraził zgodę, by każdy kto w dniach 8 – 16 października nawiedzi trzebnickie sanktuarium i weźmie udział w obchodach podsumowujących Rok Jadwiżański mógł zyskać odpust zupełny.

xrk / Wrocław

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama