Abp Tomasi: Franciszek ma skuteczny wpływ na opinię świata

W związku z kryzysem koreańskim i groźbą użycia broni atomowej coraz bardziej aktualne stają się starania Stolicy Apostolskiej o całkowite rozbrojenie nuklearne.

Abp Silvano Tomasi, wieloletni przedstawiciel Watykanu przez Organizacji Narodów Zjednoczonych, podkreśla pozytywny wpływ apeli Papieża Franciszka, który swoim autorytetem przekonuje opinię publiczną, że sama równowaga sił nie daje bezpieczeństwa.

„Myślę, że głos Papieża Franciszka miał i nadal ma skuteczny wpływ. We wspólnocie międzynarodowej rodzi się świadomość, że drogą, którą trzeba torować jest dialog i pokój. Ważnym elementem jest tu również kształtowanie opinii publicznej. Trzeba nad tym dalej pracować, aby ludzie zrozumieli, że prawdziwe bezpieczeństwo daje społeczeństwu nie tyle siła rażenia jego arsenału, co zabieganie o dobro wspólne całej ludzkiej rodziny. Chodzi o to by konflikty w obronie własnych interesów lub dla ustanowienia własnej hegemonii straciły rację bytu” – powiedział Radiu Watykańskiemu abp Tomasi. 

kb/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama