Nieśmy tajemnicę spotkania z Bogiem żywym

Wiara w Jezusa Chrystusa i pójście za Nim do końca, sprawiły, że Apostołowie „z prostych rybaków, celników, zelotów, stali się nauczycielami świata”, niosąc w sobie tajemnicę spotkania z Bogiem żywym.

Do niesienia w sobie tajemnicy spotkania z Bogiem żywym, zachęcił bp Piotr Libera 17 grudnia wiernych w parafii św. Piotra Apostoła w Ciechanowie w diecezji płockiej. Dokonał też poświęcenia figur dwunastu Apostołów, które umieszczono w prezbiterium kościoła parafialnego.

Bp Piotr Libera, odwołując się w homilii do okoliczności wspólnej modlitwy w parafii św. Piotra Apostoła w Ciechanowie, zaznaczył, że każdy z Apostołów dał świadectwo o Jezusie narodzonym w Betlejem, Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym.

Wiara w Jezusa Chrystusa i pójście za Nim do końca, sprawiły, że Apostołowie „z prostych rybaków, celników, zelotów, stali się nauczycielami świata”, niosąc w sobie tajemnicę spotkania z Bogiem żywym.

„To była długa droga kształtowania w nich uczniów i przyjaciół Boga. Jezus zmienił nawet imiona niektórych z nich, dał im nowe zadania, czyniąc ich rybakami ludzi. A oni, mimo swych ograniczeń, różnic charakterowych, uporu i chwiejnej wiary, lecz napełnieni Duchem Świętym, poszli z Ewangelią w świat” – przypomniał kaznodzieja.

Zaznaczył, że pierwszy z Apostołów, patron ciechanowskiej parafii, dotarł do Rzymu i tam głosił Chrystusa. Czynił to prosto, ale z mocą i świadectwem, aż po męczeńską śmierć. Szedł z kluczami obietnicy, którą dał mu Jezus w słowach: „Tobie dam klucze królestwa niebieskiego”. Szedł ze łzami skruchy, bo zaparł się Mistrza, ale też ze łzami szczęścia, bo Pan mu jego winę przebaczył.

„Także pozostali Apostołowie, zdają się powtarzać przed nami: tak, to wszystko jest wiarygodne, prawdziwe i święte. Warto iść za Jezusem, warto czekać na Niego w Adwencie, warto przyjść na rekolekcje i roraty, warto odprawić spowiedź, by Jezus narodził się w naszym sercu. Warto nieść w sobie tajemnicę spotkania z Bogiem żywym. Warto być apostołem Chrystusa we współczesnym świecie” – podkreślił kaznodzieja.

Zachęcił też uczestników Mszy św., aby pomyśleli nad swoją adwentową tożsamością, zastanowili się, kim staną się na Boże Narodzenie, co się zmieniło w ich sercach, ich rodzinach po ostatnich adwentowych rekolekcjach: „Czy słyszycie, czy sercem przeczuwacie, jak z głębi tej świętej, adwentowej liturgii Bóg woła nas do radości, do spotkania i do apostolstwa?” – zapytał wiernych.

Na początku Mszy św. biskup płocki dokonał poświęcenia rzeźb dwunastu Apostołów, umieszczonych w niszach nad ołtarzem w prezbiterium, dopełniających wystrój kościoła parafialnego. Otaczają one rzeźbę Jezusa Miłosiernego, umieszczoną centralnie na ołtarzu, wykonaną przed laty z brązu przez Gustawa Zemłę.

„Niech tych dwunastu Apostołów, otaczających na ołtarzu Chrystusa Miłosiernego, oświetla drogę wiary, inspiruje do wierności Bogu, wskazuje drogę, jak być świadkiem miłosiernego Pana. Na nich, jak na fundamencie, Chrystus wzniósł swój Kościół” – mówił podczas uroczystości ks. prał. Eugeniusz Graczyk, proboszcz ciechanowskiej parafii.

W uroczystości uczestniczyli m.in. przedstawiciele miasta i powiatu oraz Marek Zalewski – twórca rzeźb.

Poświęcenia rzeźb dwunastu Apostołów w kościele parafii św. Piotra Apostoła w Ciechanowie dokonano w 35. rocznicę powołania parafii oraz 20. rocznicę konsekracji kościoła. Figury te dopełniły wystroju sakralnego świątyni. Wykonał je w ciągu dwóch lat ciechanowski artysta Marek Zalewski, absolwent warszawskiej ASP. Każda z ceramicznych figur mierzy 2,3 m. Wykonano je dzięki ofiarom wiernych.

eg / Ciechanów

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama