reklama

Papież: Maryja wzorem pokory i otwartości na współpracę z Bogiem

Maryi, która przyjmuje archanioła Gabriela pełna pokory i skromności, ale także pełna gotowości by służyć, poświęcił Papież niedzielne rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”.

Franciszek odwołał się do czytanej w IV niedzielę Adwentu Ewangelii Zwiastowania Pańskiego (Łk 1,26-38). Podkreślił, że w tym fragmencie można zauważyć kontrast między obietnicami anioła, a odpowiedzią Maryi. Anioł zapowiada wielkie rzeczy, że pocznie i porodzi Syna, którego panowaniu nie będzie końca. Odpowiedź Maryi zaś jest pełna pokory.

„Jest to długie objawienie, które otwiera niewyobrażalne perspektywy. Dziecko, które narodzi się z tej pokornej dziewczyny z Nazaretu, będzie nazywane Synem Najwyższego: nie można sobie wyobrazić godności wyższej od tej. A po pytaniu Maryi, w którym prosi o wyjaśnienia, objawienie anioła staje się jeszcze bardziej szczegółowe i zaskakujące. Natomiast odpowiedź Maryi jest krótkim zdaniem, które nie mówi o chwale czy przywileju, ale tylko o gotowości i służbie: «Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa» (w. 38). Różna jest również treść. Maryja nie wywyższa się w obliczu perspektywy, że zostanie wręcz matką Mesjasza, ale pozostaje skromna i wyraża swoją akceptację dla planu Pana” – powiedział Ojciec Święty.

Franciszek zaznaczył także, że w swej odpowiedzi Maryja ukazuje całkowitą gotowość do włączenia się w zbawcze dzieło Boga.

„Ten kontrast jest znaczący. Pozwala nam zrozumieć, że Maryja jest naprawdę pokorna i nie próbuje się pokazać. Uznaje, że jest maluczka przed Bogiem i jest zadowolona z tego stanu rzeczy. Jednocześnie zdaje sobie sprawę, że od jej odpowiedzi zależy realizacja Bożego planu i że jest zatem wezwana, by włączyć się do niego całą sobą” – kontynuował Franciszek.

Maryja w czasie Zwiastowania – kontynuował Papież – jawi się także jako osoba pragnąca oddać się na służbę całej ludzkości, co doskonale koresponduje z postawą Jej Syna, który przychodzi, aby służyć.

„Maryja mówi: «Oto ja służebnica Pańska»; a Syn Boży, wchodząc w ten świat, mówi: «Oto idę [...] abym spełniał wolę Twoją» (Hbr 10,7.9). Postawa Maryi w pełni odzwierciedla tę deklarację Syna Bożego, który staje się także synem Maryi. W ten sposób Matka Boża objawia się jako doskonały współpracownik Bożego planu, a w Magnificat może głosić, że «Bóg wywyższa pokornych» (Łk 1, 52), ponieważ dzięki tej pokornej i wielkodusznej odpowiedzi zyskała niezwykle wzniosłą chwałę” – stwierdził Ojciec Święty.

Na zakończenie Ojciec Święty prosił Maryję, aby pomogła nam przyjmować Boży plan w naszym życiu, z pokorą i hojnością.

pp/rv

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao