Papież: teologię należy studiować na kolanach

Na potrzebę zgłębiania tematów teologicznych w jedności z innymi zwrócił uwagę Papież w przemówieniu skierowanym do przedstawicieli Stowarzyszenia Teologów Włoskich.

Stowarzyszenie Teologów Włoskich obchodzi jubileusz 50-lecia powstania. W przemówieniu Papież podkreślił, że nie można służyć Prawdzie Boga, który jest miłością na sposób indywidualistyczny, partykularny, czy konkurując z innymi. Służba ta domaga się działania osób włączonych w najszerszą z możliwych wspólnotę teologów, których łączą więzy solidarności i prawdziwej przyjaźni.

Franciszek zwrócił uwagę, że praca teologów powinna prowadzić także do lepszego zrozumienia i uwiarygodnienia tego, w co wierzymy. Wiara bowiem jest bardzo ludzka i domaga się takiego właśnie podejścia. Jej przekazywanie więc nie niszczy tego, co ludzkie, ale odwołuje się do wolności człowieka.

W swoim przemówieniu Papież wskazał także na wielką rolę teologii w głoszeniu prawdy o Bogu we współczesnym świecie.

„Potrzeba teologii, która pomoże wszystkim chrześcijanom w głoszeniu i ukazywaniu przede wszystkim zbawczego oblicza Boga, Boga miłosiernego, zwłaszcza wobec niektórych nowych wyzwań związanych z ludzkim «dzisiaj», takich jak: kryzys ekologiczny, rozwój neuronauk lub technik, które mogą zmieniać człowieka; jak coraz większe nierówności społeczne lub migracje całych narodów; jak teoretyczny i praktyczny relatywizm. Dlatego potrzeba teologii uprawianej przez chrześcijan, którzy nie dyskutują o niej tylko we własnym gronie, lecz potrafią służyć różnym Kościołom i Kościołowi; i podejmują się także przemyślenia Kościoła na nowo, aby był zgodny z Ewangelią, którą musi głosić” – powiedział Papież.

Na zakończenie Franciszek przypomniał, że teologię można studiować tylko wtedy, gdy człowiek potrafi się zadziwić, a to zadziwienie płynie ze spotkania z Jezusem. Należy ją studiować na kolanach, jak to czynili wielcy Ojcowie Kościoła. I wreszcie prawdę o Bogu należy zgłębiać w Kościele, w łączności z całym ludem Bożym.

pp/rv

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao