Pomoc Kościoła w Polsce dla uchodźców na Bliskim Wschodzie

100 tys. euro przekaże na rzecz Caritas Liban przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki. Pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc uchodźcom na Bliskim Wschodzie.

To wspólna inicjatywa Episkopatu Polski i czterech innych krajów Europy środkowowschodniej, które łącznie przeznaczą na ten cel pół miliona euro.

Jest to jedna z wielu form pomocy, które Kościół w Polsce niesie uchodźcom i ofiarom działań wojennych. Funkcjonuje np. program Caritas Polska Rodzina – Rodzinie.

Abp Gądecki przekaże pieniądze w poniedziałek, 4 grudnia, w Budapeszcie wraz z przedstawicielami Episkopatów: Węgier, Słowacji, Chorwacji i Czech.

Inicjatywa jest owocem spotkania, które odbyło się w Budapeszcie w dniach 18-19 października. Kościół w Polsce reprezentował wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

„Europa musi być prawdziwą rodzinę narodów, której członkowie wzajemnie się szanują, poznają jeden drugiego i troszczą się o wspólne wartości” – napisali w komunikacie uczestnicy spotkania. Zadeklarowali konkretną pomoc uchodźcom mieszkającym na Bliskim Wschodzie.

BP KEP/ episkopat.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama