Światowy Dzień Misyjny 2017. Kard. Filoni: Jezus sercem misji

Nawiązując do orędzia Papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny kard. Filoni podkreślił, że bez duchowości misja staje się działalnością społeczną zasługującą wprawdzie na uznanie, ale pozbawioną ducha.

„Misja w centrum wiary chrześcijańskiej” – taki był temat wybrany przez Papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny, który był obchodzony w tym roku 22 października. Jego tegoroczny program zaprezentowali w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów kard. Fernando Filoni, przewodniczący Papieskich Dzieł Misyjnych abp Protase Rugambwa i sekretarz generalny Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary o. Tadeusz Nowak OMI.

Nawiązując do orędzia Papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny kard. Filoni podkreślił, że bez duchowości misja staje się działalnością społeczną zasługującą wprawdzie na uznanie, ale pozbawioną ducha. Przypomniał, jak ​​Jezus zapewniał uczniów, że będzie z nimi zawsze: „Wiara chrześcijańska rodzi się właśnie stąd, że, jak mówi św. Mateusz w 28 rozdziale swej Ewangelii, Jezus daje ostatnie przykazanie, ostatnie polecenie swoim uczniom: «Idźcie i nauczajcie, udzielając chrztu…». A potem zapewnia: «W tym dziele udzielania chrztu i  nauczania będę z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata». A zatem, Jezus nie opuszcza dzieła misyjnego. Przekazuje je apostołom, przekazuje Kościołowi, a sam nadal jest obecny w tej pracy misyjnej. Dlatego misjonarz zasadniczo nigdy nie idzie sam” – podkreślił prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.

Powracając do papieskiego orędzia, kard. Filoni wyjaśnił, co stanowi podstawę i centrum misji:

„Ojciec Święty zadaje na początku tego przesłania trzy podstawowe pytania. Pierwsze: «Jaka jest podstawa misji?». Odpowiedź jest oczywista, jasna. Jezus mówi: «Ja jestem drogą, prawdą i życiem». To jest podstawa misji: nieść Jezusa jako drogę, prawdę i życie. Jeśli by się tego nie czyniło, to wtedy – jak mówi Papież – moglibyśmy przekazywać ideologię, jakieś nauczanie, ale nie jest to działanie, którego pragnie Jezus: zbawienie, uświęcenie, łaska i dobro człowieka. Drugie pytanie, które zadaje Papież, jest takie: «Co stanowi centrum misji?». A odpowiada on na nie, że sednem misji jest spotkanie Chrystusa, do którego każdy człowiek ma prawo. Trzecie pytanie Papieża brzmi: «Jakie są postawy najważniejsze dla misji?». I tutaj mówi on, że postawą istotną dla misji jest wymiar exodusu – wychodzenia. Aby to zrobić, nie wystarczy po prostu wyjść. Ojciec Święty mówi: «duchowość»; trzeba duchowości nieustannego wychodzenia”.

Na zakończenie konferencji prasowej przedstawiono dane statystyczne o katolikach na świecie, które potwierdzają wzrost liczby wiernych na wszystkich kontynentach, z wyjątkiem Europy. Kard. Filoni tak je skomentował: „Wzrost ten obserwuje się w Azji, Afryce, Ameryce i Oceanii. Liczba katolików w Afryce wzrosła o 7 mln 411 tys., w Ameryce o 4 mln 756 tys., w Azji o 1 mln 583 tys.,  w Oceanii o 123 tys., podczas gdy w Europie zmniejszyła się o 1 mln 344 tys.”. Prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów przyznał, że „na tych kontynentach jest znacznie większy przyrost liczby ludności niż w Europie i Ameryce Północnej. Jednak na nich, jak powiedział Benedykt XVI, można znaleźć i zobaczyć radość wiary”.

lgo/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama