Abp Gądecki: Europa potrzebuje świadków swojej chrześcijańskiej tożsamości

"To właśnie wierność dwutysiącletniemu dziedzictwu „Christianitas” może zapewnić jej i narodom ją zamieszkującym solidne podstawy do stabilnego, bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju" – napisał Przewodniczący KEP w liście z okazji II Międzynarodowego Kongresu „Europa Christi”.

Przewodniczący Episkopatu, który przebywa w Rzymie na synodzie biskupów poświęconym młodzieży, nie mógł osobiście uczestniczyć w Międzynarodowym Kongresie „Europa Christi”, organizowanym w dniach od 14 do 22 października. W specjalnym liście zapewnił jednak organizatorów i uczestników Kongresu o pamięci w modlitwie i przesłał pasterskie błogosławieństwo. „Mam nadzieję, że dzięki Kongresowi głos kolejnych synów i córek Europy stanie się słyszalny na arenie międzynarodowej, przyczyniając się do umocnienia w Europejczykach świadomości wagi poruszanego zagadnienia” – napisał. List został przesłany na ręce ks. inf. Ireneusza Skubisia, moderatora Ruchu Europa Christi.

 „Europa Christi” to ruch powstały w marcu 2017 r. z inicjatywy ks. infułata Ireneusza Skubisia, honorowego redaktora naczelnego tygodnika katolickiego „Niedziela”. Jego głównym celem jest odbudowanie chrześcijańskiego myślenia o Europie. Pierwszy Kongres Ruchu „Europa Christi” odbył się w dniach 19-23 października ub. roku w Częstochowie, Łodzi i Warszawie. Tym razem ma miejsce w Częstochowie, Warszawie, Krakowie, Lublinie, Rzeszowie i Łodzi.

Publikujemy pełną treść listu:

Warszawa, dnia 19 marca 2018 r.

Czcigodny 

Ks. Infułat Ireneusz SKUBIŚ 

Moderator Ruchu Europa Christi

Czcigodny Księże Infułacie,

Serdecznie dziękuję za informację o II Międzynarodowym Kongresie „Europa Christi”, który odbędzie się w dniach 14-22 października 2018 roku. Niestety, w podanym terminie będę poza granicami kraju i dlatego nie będę mógł wziąć udziału w wydarzeniu.

Wyrażam swoje uznanie wobec Księdzu Infułata za podjęcie trudu zorganizowania pierwszego kongresu i za decyzję o kontynuowaniu inicjatywy.

Europa potrzebuje świadków swojej chrześcijańskiej tożsamości. To właśnie wierność dwutysiącletniemu dziedzictwu „Christianitas” może zapewnić jej i narodom ją zamieszkującym solidne podstawy do stabilnego, bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju. Mam nadzieję, że dzięki Kongresowi głos kolejnych synów i córek Europy stanie się słyszalny na arenie międzynarodowej, przyczyniając się do umocnienia w Europejczykach świadomości wagi poruszanego zagadnienia.

Księdza Infułata, wszystkich organizatorów i uczestników Kongresu zapewniam o mojej życzliwej pamięci w modlitwie, przesyłając dar pasterskiego błogosławieństwa.

Z wyrazami szacunku,

Abp Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

_______________

Źródło: BP KEP

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao