Abp Gądecki: solidarność i wolontariat są znakiem miłości do Chrystusa

Eucharystia w poznańskiej bazylice archikatedralnej transmitowana przez TVP 3 zakończyła Zebranie Plenarne Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE), odbywające się w dniach 13-16 września.

„Pośród niezwykłej różnorodności krajów Europy jedno jest jasne: solidarność i wolontariat są znakiem miłości do Chrystusa, a Kościół jest największą spośród instytucji europejskich organizacją skupiającą – jak wynika z przeprowadzonych ankiet w swoich szeregach – dziesiątki milionów wolontariuszy” – mówił abp Stanisław Gądecki podczas Mszy św. z udziałem biskupów Europy.

Eucharystia w poznańskiej bazylice archikatedralnej transmitowana przez TVP 3 zakończyła Zebranie Plenarne Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE), odbywające się w dniach 13-16 września. W najstarszej na ziemiach polskich katedrze zgromadzili się przedstawiciele rad diecezjalnych, kawalerowie maltańscy oraz licznie poznaniacy.

Abp Gądecki, wiceprzewodniczący CCEE i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski wraz z kard. Angelo Bagnasco, przewodniczącym Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE), i drugim wiceprzewodniczącym CCEE kard. Vincentem Nicholsem odmówił modlitwę w intencji Starego Kontynentu przed ikoną Matki Bożej i Patronów Europy, która towarzyszyła obradom.

W homilii przewodniczący KEP podjął refleksję nad kwestią wiary w Boga. Przekonywał, że problemem nie jest samo istnienie Boga, ale rola, jaką Pan Bóg odgrywa w naszym życiu.

Abp Gądecki zauważył, że problemem nie jest to, jaki jest Bóg, ale jakimi ludźmi stajemy się wtedy, kiedy wiążemy się z Bogiem.

„Wiara w istnienie Boga, która nie ma żadnego wpływu na nasze życie codzienne nie jest postawą religijną. Pan Bóg, który istnieje, ale nie ma dla nas znaczenia i nie odgrywa żadnej roli w naszym życiu, mógłby równie dobrze nie istnieć” – stwierdził metropolita poznański.

Przewodniczący KEP podkreślił, że „wiara nie jest jakimś irracjonalnym uczuciowym i nieprzekazywalnym doświadczeniem, nieznajdującym wystarczających racji rozumowych dla swojego uzasadnienia, ale jest właśnie rozumowym rozpoznaniem wcześniejszego doświadczenia innych, lub ich świadectwa traktowanego jako znak”.

Abp Gądecki w homilii nawiązał też do słów Ewangelii, którymi Jezus zwrócił się do Piotra: „Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je”.

Zwrócił uwagę na ludzkie przeznaczenie, które jest skutkiem nieufności naszego praprzodka Adama do Stwórcy.

„Oszukany i przechytrzony przez węża Adam porzucił swoje dziecięce zaufanie do Boga, bo zapragnął przeżyć i doświadczyć w swoim życiu dobra i zła. W następstwie jego grzechu na świat przyszło zło, cierpienie i śmierć. Tragiczne skutki tego faktu stały się aż nazbyt widoczne w naszej historii, w historii potomków Adama” – mówił abp Gądecki.

Wskazał, że od skutków tego zła człowiek nie może uratować sam siebie, tylko Bóg, który posłał na świat swojego Jednorodzonego Syna, może go uwolnić od zniewolenia moralnego i fizycznego.

Przywołując słowa papieża seniora Benedykta XVI, przewodniczący KEP zauważył, że krzyż „jest narzędziem zadawania tortur, cierpienia i porażki, ale jednocześnie wyraża całkowitą przemianę i ostateczne odwrócenie tego zła – to właśnie czyni go najbardziej przekonującym symbolem nadziei, jaki świat kiedykolwiek widział”.

„Świat bez krzyża byłby światem bez nadziei, światem, w którym słaby nadal byłby wykorzystywany, a ostatnie słowo należałoby do ludzkiej chciwości. Nieludzka postawa jednego człowieka względem drugiego objawiałaby się w sposób coraz to bardziej przerażający. Tylko krzyż stawia temu kres” – podkreślił wiceprzewodniczący CCEE.

Przewodniczący KEP zwrócił uwagę na panującą w dzisiejszym świecie tzw. ideologię ponowoczesności, która istotowo zmieniła sytuację duchową Europy.

„Pod jej wpływem społeczeństwa ponowoczesne przyjmują cechy społeczeństw utopijnych, czyli zaczynają wierzyć w możliwość osiągnięcia ziemskiej nieśmiertelności i doskonałości” – zauważył abp Gądecki.

Stwierdził, że cała energia tej nowej ideologii skierowana jest na wyzwolenie, na emancypację i przeznaczona na uwolnienie się od tradycyjnych struktur, które mają – rzekomo – człowieka zniewalać i alienować.

Przewodniczący KEP wskazał, że „przez swój materialistyczny charakter ponowoczesność pozostaje ideą głęboko marksistowską, starającą się usunąć wszelką myśl metafizyczną, a nawet samą obecność Boga, spychając religię do sfery ściśle prywatnych”.

„Prawdopodobnie Europa stała się miejscem miękkiej wersji totalitaryzmu. Taka ideologicznie zorientowana kontrkultura zdominowała w dużej mierze ośrodki opiniotwórcze, media i uniwersytety. To ona uformowała nowe elity, czyli skolonizowała również politykę. Ideologia stała się świeckim erzacem religii, mającym odpowiadać na wszystkie zasadnicze pytania człowieka i projektującym ziemskie zbawienie” – podkreślił abp Gądecki.

Na zakończenie Eucharystii kard. Angelo Bagnasco, przewodniczący Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE), zwrócił uwagę, że doroczne spotkanie biskupów Europy jest wyrazem jedności i realizacją proroctwa leżącego w sercu Kościoła, by głosić Chrystusa, który jest fundamentem pokoju.

„Jako biskupi niesiemy to proroctwo nadziei dla całego Starego Kontynentu, mimo różnic historii naszych krajów i kultur, ponieważ ponad nami jest Jezus Chrystus. Jedność Kościoła świadczy o tym, że można wspólnie kroczyć tą drogą i że różnorodność nie jest powodem do podziału, ale powinna nas ubogacać” – zauważył kard. Bagnasco.

Nawiązując do tematu Zebrania Plenarnego Rady Konferencji Episkopatów Europy, nad którym biskupi Starego Kontynentu, ale także Turcji i Cypru oraz administrator apostolski patriarchatu Jerozolimy debatowali w Poznaniu, stwierdził, że choć Kościół katolicki jest pierwszą w Europie instytucją wspierającą działalność wolontariacką, nie jest to powodem do dumy, ale do podziękowania Panu Bogu za taką łaskę.

„W dokumencie końcowym wyrażamy nadzieję i zachęcamy, by Kościół dalej szedł tą trudną i potrzebną drogą w stronę jedności” – podkreślił kard. Bagnasco.

W Poznaniu w dniach 13-16 września pod hasłem „Solidarny duch Europy” odbywało się Zebrania Plenarnego Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE).

Obrady były poświęcone roli solidarności w kształtowaniu sumień i społeczeństw, zwłaszcza w stosunkach międzypokoleniowych ‒ z socjologicznego, politycznego i ekonomicznego punktu widzenia i związanego z nią wolontariatu.

Obradom biskupów Europy towarzyszyła ikona Matki Bożej i Patronów Europy, przedstawiająca Matki Bożej z Dzieciątkiem oraz (od lewej) św. Teresę Benedyktę od Krzyża (Edytę Stein), św. Katarzynę Sieneńską i św. Brygidę, dalej św. Benedykta i Świętych Cyryla i Metodego.

msz / Poznań

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao