Abp Skworc: czas jest Bożym darem danym człowiekowi

Czas jest Bożym darem danym człowiekowi - wskazał abp Wiktor Skworc w Radiu eM podsumowując wydarzenia mijającego roku.

- Około 40% katolików w Polsce praktykuje regularnie i za to trzeba Panu Bogu dziękować i trzeba się mobilizować do tego, by niedziela była Dniem Pańskim – mówił metropolita katowicki.

Dodał, że jeżeli niedziela będzie przeżywana jako Dzień Pański, to każdy rok może być Rokiem Pańskim.

Sylwester Strzałkowski, redaktor Radia eM zapytał także o niedziele wolne od handlu. Przypomniał, że mijający rok był czasem wprowadzania zmian. – Chcemy w naszych parafiach stworzyć także ofertę pozaliturgiczną na wspólne przeżywanie niedzieli – odpowiadał abp Skworc. Przypomniał, że losy Kościoła nie rozstrzygają się w wielkich bataliach, tylko w parafiach. – Dlatego parafia musi być dynamiczna, musi zapraszać wiernych do uczestnictwa w niedzielnych Eucharystiach, ale musi także oferować takie spotkania, które mogłyby budować więzi parafialne, lokalne i społeczne – dopowiedział.

Zauważył, że w tym okresie dobrym elementem wspólnototwórczym jest chociażby nawiedzenie „żywych szopek”, których jest coraz więcej. – Serdecznie zapraszam do odwiedzania chociażby Piekar Śląskich, gdzie są m.in. akcenty ekologiczne związane z zakończonym niedawno na naszym terenie ważnym wydarzeniem, jakim był Szczyt Klimatyczny – powiedział.

Abp Skworc przypomniał także, że niezwykłym osiągnięciem Kościoła w Polsce jest program duszpasterski. – To są ważne fakty, które dynamizują życie religijne w naszej archidiecezji – powiedział przypominając hasło roku duszpasterskiego i zachęcając do „życia w mocy Ducha Świętego”.

Za ważny akcent mijającego roku metropolita katowicki uznał dekret o heroiczności cnót kard. Augusta Hlonda, pierwszego biskupa katowickiego, późniejszego prymasa Polski. Wspomniał też on święceniach biskupa pomocniczego Grzegorza Olszowskiego.

Abp Skworc przypomniał, że mijający rok to także jubileusz 95-lecia diecezjalnego tygodnika „Gość Niedzielny”. – Jeszcze nie było diecezji. Była tylko administratora apostolska, a już wtedy pomyślano, że trzeba się komunikować z wiernymi za pomocą tygodnika – mówił. Dodał także, że wśród tygodników opinii ma największy w kraju nakład i jest „przyjacielem rodziny”.

W kontekście zbliżającego się Światowego Dnia Modlitwy o Pokój abp Skworc przypomniał, że „nie jest on tylko dziełem ludzkim”. – Pokój jest także darem Pana Boga. Warto się modlić o ten dar, ale też warto być tym, który wprowadza pokój (…). O ludziach, którzy wprowadzają pokój Chrystus powiedział, że są błogosławionymi. Bądźmy zatem błogosławionymi, bądźmy tymi, którzy wprowadzają pokój w rodzinach, w społecznościach lokalnych… - powiedział.

Metropolita katowicki przypomniał także hasło, które podjął papież Franciszek, a które brzmi: „Dobra polityka służy pokojowi”. – Politykę uprawiają ludzie. Warto więc, aby każdy polityk służył pokojowi. Warto apelować do polityków by na koniec roku zrobili rachunek sumienia: czy oni służą pokojowi – dodał.

Metropolita katowicki raz w tygodniu w audycji „Rozmowa poranka” jest gościem archidiecezjalnego Radia eM. Podczas audycji komentuje bieżące sprawy lokalnego Kościoła.

ks. sk / Katowice

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama