Abp Skworc: Kościół ma wiele do powiedzenia w przestrzeni troski o środowisko naturalne

O przygotowaniach dotyczących szczytu klimatycznego w Katowicach mówił abp Wiktor Skworc podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

- Kościół ma wiele do powiedzenia w przestrzeni troski o środowisko naturalne, bo jeśli wierzymy i wyznajemy Boga stworzyciela nieba i ziemi to również szanujemy stworzenie. I to jest teologiczny fundament pod nasze zaangażowanie w ochronę środowiska – mówił abp Skworc.

Abp Skworc podkreślił, że przygotowania do szczytu są prowadzone na różnych płaszczyznach, a archidiecezja katowicka, na której terenie odbędzie się szczyt klimatyczny także chce się zaangażować. - Chcemy być obecni w przestrzeni formacyjnej, przybliżyć zarówno uczestnikom szczytu klimatycznego, ale też szerzej, naukę Kościoła na temat stworzenia i ekologii – mówił metropolita katowicki. Jak dodał, odbędą się sympozja naukowe poświęcone ekologii, które przybliżą naukę Ojca Świętego w encyklice „Laudato si”, ale też wystąpienia polskich biskupów na temat dzieła stworzenia i jego ochrony.

Metropolita katowicki zaznaczył również, że trwają pracę nad szeroką ofertą duszpasterską dla ok. 30 tys. osób, które przyjadą do Katowic w grudniu na szczyt klimatyczny. - Przewidując taki napływ ludzi z różnych religii i kościołów, we współpracy ekumenicznej przygotowujemy się, by dać wszystkim uczestniczącym pewną ofertę duszpasterską – powiedział. Zaznaczył, że pracują nad nią Kościół katolicki, kościoły protestanckie, a także wspólnoty islamska i żydowska.

W ramach przygotowań wyznaczane są kościoły stacyjne, a w centrum Katowic świątynie, które będą obsługiwały uczestników w konkretnych językach. - Chcemy też, żeby to wydarzenie, które ma przynieść pewne dobro wspólne całej rodzinne ludzkiej zakończyło porozumieniem. Wiemy, jak trudno jest, żeby ludzie się porozumieli, dlatego już dzisiaj te konferencję otaczamy modlitwą. Wiemy, że Duch Święty jest duchem jedności, dlatego chcemy gorąco wołać Ducha Świętego, żeby uczestnikom szczytu klimatycznego dał Ducha jedności, aby się można w sprawie naszego wspólnego domu porozumieć dla naszego wspólnego dobra – dodał abp Skworc.

Metropolita katowicki zaprezentował również „Brewiarz ekologa” opracowany przez o. prof. Zdzisława Kijasa OFMConv. 

- Jest tutaj przypomnienie nauczania Kościoła katolickiego o przyrodzie, potem są różne modlitwy związane ze światem stworzonym, księga liturgii i księga medytacji. Serdecznie zachęcam żeby się włączyć do modlitwy za uczestników szczytu klimatycznego korzystając z „Brewiarza ekologa” – dodał duchowny.

24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, odbędzie się w dniach 3-14 grudnia 2018 r. w Katowicach. Jak informuje Ministerstwo Ochrony Środowiska, w wydarzeniu weźmie udział blisko 30 tys. delegatów z całego świata. Wśród nich będą szefowie rządów oraz ministrowie odpowiedzialni za kwestie środowiska i klimatu.

pgo / Warszawa

Zobacz galerię fotograficzną abp. Wiktora Skworca (opoka.photo)

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao