Bp Solarczyk: małżeństwo jest uobecnieniem wiernej miłości Boga

Małżeństwo jest uobecnieniem wiernej miłości Boga - podkreślił bp Marek Solarczyk. W uroczystości Narodzenia Pańskiego przewodniczył on Mszy św. w konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na stołecznym Kamionku.

W czasie liturgii małżonkowie odnowili swoje przyrzeczenia.

W homilii bp Solarczyk zwrócił uwagę, że poprzez sakrament małżeństwa tajemnica Bożego życia i miłości wpisana jest w ludzką codzienność. – W tradycji żydowskiej po zaślubinach oblubieniec przyprowadzał oblubienicę pod swój dach niejako zwiastując jej, że jest bezpieczna, że jest otoczona jego miłością. Czyż to nie jest tajemnica wpisana w małżeństwo, w którym przecież jest więź, jedność, wsparcie, miłość na podobieństwo Chrystusa który jest Oblubieńcem dla oblubienicy, którą jest Kościół – mówił duchowny.

Podkreślił, że rodzicielstwo jest dla człowieka wielkim zaszczytem i godnością. – Małżonkowie otrzymują od Boga niesamowity dar uczestniczenia w dziele stworzenia. Oto przywołują i powołują życie – powiedział bp Solarczyk.

Zwrócił również uwagę, że tajemnica Bożego Narodzenia dokonuje się w każdej Eucharystii. – W czasie Mszy św. Słowo staje się Ciałem i mieszka pośród nas. Niech naszą odpowiedzią na ten dar obecności będzie przyjęcie Go, a wówczas jak czytamy w Ewangelii św. Jana - zostaniemy napełnieni jasnością i mocą samego Boga – przekonywał bp Solarczyk.

Z koli proboszcz parafii ks. Wacław Madej życzył wszystkim, by zawsze szanowali otrzymaną dzięki Chrystusowi godność dziecka Bożego. – Podtrzymywanie w sobie tej godności nie polega tylko na świadomości i możliwości korzystania z nieograniczonych darów Ojca Niebieskiego. To jest również zobowiązanie, by strzec świętości Bożego imienia w sobie i pośród innych – podkreślił ks. Madej.

Na zakończenie liturgii pożegnano również s. Józefę ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo, która została przeniesiona do Płocka, gdzie będzie posługiwała w hospicjum.

mag / Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama