Bp Tyrawa: dobra jest więcej niż zła

„Dobra jest więcej niż zła. I w tym więcej uczestniczymy, niż w tym, czego jest mniej” – mówił bp Jan Tyrawa, który przewodniczył Mszy św. z okazji 1. rocznicy ustanowienia Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Bydgoszczy.

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny modlili się kapłani oraz wierni, a wśród nich młodzież, która przyjęła sakrament bierzmowania. – Czym jest grzech pierworodny, od którego uwolniona została Najświętsza Maryja Panna? – pytał biskup ordynariusz, odwołując się m.in. do tekstów Pisma Świętego. – Grzech pierworodny, bunt przeciwko Bogu, bierze się z grzechu całej ludzkości – powiedział.

Biskup przypomniał również, że zwycięstwo nad grzechem zostało zapewnione przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. – I mając udział w Chrystusie, mamy również udział w tym zwycięstwie. To znaczy, że ostatnie słowo nie należy do śmierci i cierpienia. Dobra jest więcej niż zła. I w tym więcej uczestniczymy, niż w tym, czego jest mniej. Święty Paweł w Liście do Rzymian powie nam: „Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska”, co nie oznacza, że mamy więcej grzeszyć. To pokazuje nam rację samego Boga, który przykrywa nasze grzechy nadobfitością łaski – podkreślił.

Pasterz diecezji nawiązał także do homilii, którą wygłosił w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej podczas niedawnego nawiedzenia kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. – Powiedziałem wówczas, że opowiadanie o weselu w Kanie Galilejskiej jest ilustracją prawdy, że Bóg wchodzi w historię każdego z nas. W jaki sposób wchodzi w nasze życie? Każdy z nas może odwołać się do doświadczeń, kiedy staje wobec zdarzeń, wyzwań, nad którymi nie ma żadnej władzy. Wobec wydarzeń, które absolutnie są od niego niezależne – mówił, przypominając, że w życiu nie ma przypadków, a światem rządzi jedynie Pan Bóg.

Gospodarz miejsca ks. kanonik Józef Orchowski podkreślił, że 8 grudnia jest szczególnym dniem dla parafii Matki Bożej Fatimskiej. – Tego samego dnia 26 lat temu została erygowana nasza wspólnota, 25 lat temu miało miejsce poświęcenie figury Matki Bożej – Niepokalanego Serca Maryi, przywiezionej z Fatimy oraz trzech dzwonów, które głoszą chwałę Bożą na bydgoskich Wyżynach. Także rok temu biskup ordynariusz konsekrował naszą świątynię, podnosząc ją do rangi sanktuarium. Dzisiaj chcemy wyrazić wdzięczność Bogu za wszystkie dary, które otrzymaliśmy i otrzymujemy – podsumował proboszcz.

jm / Bydgoszcz

« 1 »

reklama

reklama

reklama