reklama

Głosowanie dokumentu końcowego synodu

Ostatnia dyskusja w auli synodalnej i głosowanie dokumentu końcowego. Tak można streścić przebieg ostatniego roboczego dnia Synodu Biskupów.

Jutro jego uczestnicy spotkają się z Ojcem Świętym na uroczystej Eucharystii wieńczącej tę wspólną drogę. Wystosują też list do młodych.

Jeszcze dziś na popołudniowej kongregacji generalnej, punkt po punkcie, będzie czytany i głosowany dokument końcowy. Rano przygotowano też relację końcową z obrad. W obydwu sesjach uczestniczy Papież Franciszek, który po zakończonym głosowaniu wygłosi podsumowujące obrady przemówienie. Na pamiątkę tego wydarzenia Ojciec Święty podarował wszystkim uczestnikom Synodu Biskupów płaskorzeźbę przedstawiającą Jezusa z umiłowanym uczniem.

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao