Kard. Nycz powołał nową Radę Duszpasterską Archidiecezji Warszawskiej

Kard. Kazimierz Nycz powołał nową Radę Duszpasterską Archidiecezji Warszawskiej na lata 2018-2023. W poniedziałek, 3 grudnia odbyło się pierwsze spotkanie tego gremium doradczego metropolity warszawskiego.

Wręczając nominacje członkom Rady kard. Nycz podkreślił, że będą służyli głosem doradczym biskupowi w kwestiach duszpasterskich sygnalizując sprawy ważne dla środowisk, w których żyją i pracują. Z ich doświadczenia będzie mogła skorzystać też Kuria Metropolitalna, zwłaszcza wydziały duszpasterskie.

Rada Duszpasterska Archidiecezji Warszawskiej przy kard. Kazimierzu Nyczu w obecnej kadencji 2018-2023 składa się z 37 osób. Członkami wchodzącymi z urzędu w skład tego grona są trzej biskupi pomocniczy, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego, kanclerz oraz dyrektorzy wydziałów duszpasterstwa, duszpasterstwa rodzin, duszpasterstwa dzieci i młodzieży w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej oraz rzecznik prasowy metropolity.

Ponadto z nominacji kard. Nycza w skład rady weszło jeszcze 28 osób: 3 księży w tym dwóch zakonnych: jezuita i dominikanin, diakon stały, 22 świeckich w tym 6 małżeństw oraz 2 siostry zakonne. W gronie tym są przedstawiciele różnych środowisk oraz ruchów katolickich m.in. para diecezjalna Domowego Kościoła – gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie, katechiści Drogi Neokatechumenalnej, przedstawiciele ruchu Comunione e Liberazione i Wspólnoty Sant’Egidio. Są też ludzie różnych profesji m.in. wykładowcy uniwersyteccy, historyk, dziennikarze, lekarz-transplantolog, socjologowie, inżynierowie różnych specjalności, aktorzy, orientalistka oraz biblistka.

S. dr Judyta Pudełko powiedziała przed spotkaniem, że w Radzie będzie starała się zwracać uwagę na potrzebę formacji dorosłych. – Wiara jest rzeczywistością dynamiczną i potrzebuje dynamicznego wzrostu, dlatego uważam, że byłoby rzeczą dobrą pomyśleć, przygotować i zaprogramować ciągłą formację dorosłych, która dotyczyć będzie słowa Bożego i sakramentów. Ważne, by ta formacja nie miała charakteru okazjonalnego, ale konkretnej skutecznej drogi, którą zaproponuje się parafiom warszawskim – powiedziała.

– To zaszczyt być w takim gronie, słuchać i wspólnie rozeznawać znaki czasu, wspólnie znajdować odpowiedzi, jaki powinien być głos Kościoła w różnych sprawach społecznych, które dotykają każdego z nas – powiedziała Magdalena Wolnik, odpowiedzialna warszawskiej Wspólnoty Sant’Egidio. Wyraziła też przekonanie, że wszyscy będą się starać, żeby kierowała nimi miłość do Kościoła, co jest jej zdaniem kluczem do tego, by szukać nie tylko dobra Kościoła, ale też dobra człowieka.

Patrycja Michońska-Dynek, dyrektor programowa Radia Plus zwróciła uwagę, iż grono Rady Duszpasterskiej jest bardzo zróżnicowane. Udział w tym gronie jest dla niej wyróżnieniem, zaszczytem i zarazem wyzwaniem. Chciałaby przedstawiać dziennikarski i medialny punkt widzenia, na co warto zwracać uwagę w pracy Kościoła. Jej zdaniem, w gronie Rady warto zastanawiać się nad tym, jak przedstawiać nauczanie Kościoła, jak mówić o problemach, jakiego języka używać.

Ustanowienie Rady Duszpasterskiej zaleca biskupowi Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 511. Jej utworzenie podyktowane jest okolicznościami duszpasterskimi a spotkania powinny odbywać się przynajmniej raz w roku.

Rada Duszpasterska Archidiecezji Warszawskiej przy Arcybiskupie Kazimierzu Nyczu na lata 2018-2023

Członkowie z urzędu

Bp Piotr Jarecki
Bp Rafał Markowski
Bp Michał Janocha
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina
Ks. dr Janusz Bodzon
Ks. prałat Tadeusz Sowa
Ks. dr Marek Przybylski
Ks. dr Marcin Szczerbiński
Ks. Przemysław Śliwiński

Członkowie z nominacji

O. Waldemar Borzyszkowski SJ
O. Jakub Kruczek OP
Ks.kanonik Grzegorz Michalczyk
Diakon Bogdan Sadowski
Brygida Grysiak-Ciesiołkiewicz
Konrad Ciesiołkiewicz
Prof. Elżbieta Firlit
Monika Galbarczyk
Radosław Galbarczyk
Prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak
Anna Kalbarczyk
Marek Kalbarczyk
S. Gabriela Kobiela CSFN
Małgorzata Ostrowska-Królikowska
Paweł Królikowski
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik
Patrycja Michońska-Dynek
Sławomir Dynek
Dr hab. n. med. Krzysztof Mucha
Katarzyna Piasecka
Marcin Piasecki
S. dr Judyta Pudełko PDDM
Weronika Romanik
Prof. dr hab. Wojciech Roszkowski
Agnieszka Szular
Piotr Szular
Magdalena Wolnik
Karol Zakroczymski.

Biuro Prasowe Archidiecezji Warszawskiej

źródło: ks. Przemysław Śliwiński; archwwa.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama