Komunikat Stolicy Apostolskiej w sprawie McCarrica

Wnioski z dochodzenia badającego nadużycia, których dopuścił się były kard. Theodor McCarrick zostaną podane do publicznej wiadomości po dokładnym zbadaniu sprawy. Nie będzie żadnego tolerowania nadużyć oraz ukrywania ich – czytamy w komunikacie Stolicy Apostolskiej.

Ojciec Święty wzywa do zjednoczenia sił, aby w przyszłości zarówno w Kościele, jak i poza nim, nie powtarzały się przestępstwa wobec najmłodszych i najsłabszych.

Komunikat Stolicy Apostolskiej

Po publikacji oskarżeń odnoszących się do postawy abp. Theodora Edgara McCarricka, Ojciec Święty Franciszek, świadomy i zaniepokojony zamieszaniem, jakie wywołały one w sumieniach wiernych, zdecydował o przekazaniu do wiadomości następującego komunikatu:

We wrześniu 2017 r. archidiecezja w Nowym Jorku oznajmiła Stolicy Apostolskiej, że pewien mężczyzna oskarżył byłego kard. McCarricka o nadużycia wobec niego, popełnione w latach siedemdziesiątych. Ojciec Święty nakazał dokładne zbadanie sprawy, które zostało podjęte przez archidiecezję w Nowym Jorku. Następnie dokumentacja została przekazana Kongregacji Nauki Wiary. W międzyczasie, ponieważ w trakcie dochodzenia pojawiły się kolejne poważne zarzuty, Ojciec Święty przyjął rezygnację apb. McCarricka z przynależności do Kolegium Kardynalskim, zakazując mu publicznego sprawowania posługi oraz zobowiązując do podjęcia życia modlitwy i pokuty.

Stolica Apostolska nie zaniecha, we właściwym czasie, podania do wiadomości końcowych wniosków dotyczących sprawy abp. McCarricka. Także w odniesieniu do innych oskarżeń pod adresem duchownego, Ojciec Święty polecił uzupełnienie informacji zebranych w trakcie dochodzenia wstępnego późniejszymi wnioskami. Nastąpi to po dokładnym zbadaniu całej dokumentacji obecnej w Archiwum Dykasterii i urzędach Stolicy Apostolskiej dotyczących byłego kard. McCarricka. Chodzi o zweryfikowanie wszystkich faktów oraz umieszczenie ich w kontekście historycznym, a także dokonanie oceny ich obiektywnej wartości.

Stolica Apostolska jest świadoma, że ocena faktów i okoliczności z przeszłości może wynikać z działania procedur, które nie są zbieżne z aktualnym podejściem do tych problemów. Bez względu na to, jak powiedział Papież Franciszek, będziemy podążać drogą prawdy, niezależnie od tego, gdzie nas zaprowadzi (Filadelfia, 27 września 2015). Zarówno nadużycia, jak i ich ukrywanie nie mogą być dalej tolerowane. Inne podejście do biskupów, którzy się ich dopuścili lub je ukrywali stanowi przejaw niedopuszczalnej formy klerykalizmu.

Ojciec Święty Franciszek ponawia naglące wezwanie do zjednoczenia sił, aby zwalczyć poważną plagę nadużyć zarówno w Kościele, jak i poza nim. Apeluje o skuteczne zapobieganie tym przestępstwom, które mogłyby w przyszłości spowodować krzywdy najbardziej niewinnych i najsłabszych w społeczeństwie. Jak wiadomo Papież zwołał przewodniczących Konferencji Episkopatów z całego świata na spotkanie w lutym przyszłego roku. Ciągle żywo brzmią słowa jego listu skierowanego niedawno do całego ludu Bożego. Jedynym sposobem, aby odpowiedzieć na to zło, które dotknęło tylu istnień jest podjęcie tego zadania. Trzeba, aby zaangażowało ono i włączyło wszystkich tworzących Lud Boży. Ta świadomość bycia cząstką tego ludu i wspólnej historii poprowadzi do uznania naszych grzechów oraz błędów z przeszłości, aby otworzyć pokutną drogę odnowy od wewnątrz. (20 sierpnia 2018).

tłum. Krzysztof Ołdakowski SJ


Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama