Papież: Wielki Post – radosny trud ogołacania się z egoizmu

W czasie rozważania przed modlitwą „Anioł Pański” Franciszek odniósł się do dzisiejszej Ewangelii, która przypomina nam kwestie pokusy, nawrócenia i Dobrej Nowiny.

„Niech Najświętsza Maryja Panna pomoże nam przeżyć ten Wielki Post z wiernością Słowu Bożemu i z nieustanną modlitwą. To nie jest niemożliwe! Chodzi o przeżywanie każdego dnia z gorącym pragnieniem przyjęcia miłości, pochodzącej od Boga, która chce przemienić nasze życie i cały świat” – prosił Papież w czasie rozważania przed modlitwą „Anioł Pański”. Odniósł się w nim do dzisiejszej Ewangelii (Mk 1, 12-15), która przypomina nam kwestie pokusy, nawrócenia i Dobrej Nowiny.

Franciszek zwrócił uwagę, że Jezus wychodzi na pustynię, aby przygotować się do wypełnienia swej misji. Nie potrzebuje nawrócenia, ale jako człowiek musi przejść próbę. Dla Niego oznacza ona wierność Ojcu, a nam daję łaskę przezwyciężania pokus.

„To przygotowanie polega na walce ze złym duchem. Również dla nas Wielki Post jest czasem duchowego «zmagania się»: jesteśmy wezwani do stawienia czoła złu, szatanowi przez modlitwę, abyśmy byli zdolni z Bożą pomocą do pokonania go w naszym codziennym życiu. Niestety, zło działa w naszym życiu i wokół nas, gdzie pojawiają się przemoc, odrzucenie innego, blokady, wojny, niesprawiedliwości” – powiedział Ojciec Święty.

Po pobycie na pustyni i po kuszeniu – kontynuował Papież – Jezus zaczyna głosić Dobrą Nowinę, która wymaga od człowieka nawrócenia i wiary, bo bliskie jest królestwo Boże.

„W naszym życiu stale potrzebujemy nawrócenia, a Kościół każe nam się o to modlić. Rzeczywiście, nigdy nie jesteśmy wystarczająco ukierunkowani ku Bogu i musimy nieustannie kierować do Niego nasz umysł i serce. Aby to uczynić musimy mieć odwagę, by odrzucić to wszystko, co nas sprowadza na manowce, fałszywe wartości, które zwodzą nas podstępnie przyciągając nasz egoizm. Tymczasem powinniśmy pokładać ufność w Panu, w Jego dobroci i w Jego planie miłości dla każdego z nas. Wielki Post to czas pokuty, ale nie jest to okres smutny! Jest to radosny i poważny trud, by ogołocić się z naszego egoizmu, naszego starego człowieka i odnowić się zgodnie z łaską otrzymaną na chrzcie” – kontynuował Papież.

Na zakończenie Franciszek zachęcił do zdecydowanego podjęcia czterdziestodniowego postu, aby przyjąć łaskę Bożą, która chce przemienić świat w królestwo pokoju, sprawiedliwości i braterstwa.

„Tylko Bóg może dać prawdziwe szczęście. Nie warto, byśmy marnowali czas na poszukiwanie Go gdzie indziej, w bogactwach, przyjemnościach, władzy, w karierze. Królestwo Boże jest urzeczywistnieniem wszystkich naszych najgłębszych i najbardziej autentycznych aspiracji, ponieważ jest jednocześnie zbawieniem człowieka i chwałą Bożą” – mówił Franciszek.

Po odmówieniu modlitwy „Anioł Pański” Papież zwrócił się z prośbą do ludzi młodych, aby poprzez internet wzięli czynny udział w przygotowaniu październikowego Synodu Biskupów.  Tym samym włączą się w obrady ok. 300 młodych z całego świata, którzy za miesiąc, w tym celu, zbiorą się w Rzymie.

pp/rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama