Papież wskazuje na postawy niszczące wspólnotę

Rywalizacja i próżna chwała niszczą fundamenty wspólnoty, zasiewają podziały i konflikty – powiedział Papież Franciszek podczas Mszy w domu św. Marty.

Papież zwrócił uwagę, że w życiu nie należy działać w sposób „wybiórczy”, idąc za własną korzyścią, ale trzeba poszerzać horyzont życia, otwierając się na powszechną bezinteresowność. Wychodząc od dzisiejszej Ewangelii, Ojciec Święty odrzucił „egoizm własnych korzyści”, wskazując, że „bezinteresowność” głoszona przez Jezusa „nie jest wybiórcza”.

Ojciec Święty podkreślił, że nauczanie Jezusa pod tym względem jest bardzo jasne. Nie chodzi o działanie dla własnej korzyści. Nie należy wybierać sobie przyjaźni, opierając się tylko na dobrych układach. Myślenie wyłącznie w kategoriach własnego pożytku jest formą egoizmu, dzielenia oraz szukania korzyści, podczas gdy orędzie Jezusa idzie dokładnie w przeciwnym kierunku. Dla Niego ważna jest bezinteresowność, która poszerza horyzonty życia, tak iż staje się uniwersalny. Wybiórczość niesie w sobie podziały, nie tworzy jedności, o której mówi św. Paweł w Liście do Filipian. Są dwie rzeczy, które jej szkodzą: rywalizacja oraz próżna chwała.

Należy odrzucić ducha rywalizacji

“Próżne gadanie rodzi się z rywalizacji, ponieważ wielu ludziom wydaje się, że nie mogą wzrastać. Ale, aby stawać się ważniejszym od drugiego, pomniejsza się go poprzez paplaninę. To sposób, aby niszczyć innych. Rywalizacja. I Paweł mówi nam: «Nie. Niech we wspólnocie nie będzie rywalizacji». Rywalizacja jest walką, aby zniszczyć drugiego. To bardzo brzydkie, rywalizacja: można to czynić w sposób otwarty, wprost, i można to czynić w białych rękawiczkach; ale zawsze z intencją zniszczenia drugiego, a wywyższenia samego siebie – zaznaczył Franciszek. - A ponieważ nie mogę być tak bardzo wartościowy, tak dobry, pomniejszam drugiego. W ten sposób ja zawsze staję się innym. Rywalizacja jest drogą działania we własnym interesie.”

Papież zauważył, że równie szkodliwe jest też wywyższanie się nad innych.

Rywalizacja burzy harmonię

“To niszczy wspólnotę, niszczy rodzinę także...Pomyślcie na przykład o rywalizacji pomiędzy braćmi, aby przejąć spadek po ojcu. To wydarza się każdego dnia. Pomyślcie o próżnej chwale, o tych, którzy chlubią się, że są lepsi od innych.

Ojciec Święty podkreślił, że chrześcijanin powinien naśladować przykład Jezusa, pielęgnując bezinteresowność, bez przejmowania się, czy inni będą postępować tak samo, zasiewając „jednomyślność”, a odrzucając rywalizację i próżną chwałę. Należy budować pokój poprzez drobne gesty, to znaczy wytyczać drogę zgody w całym świecie.

Szukać jedności i zgody

“Kiedy czytamy wiadomości o wojnach, pomyślmy o tych informacjach na temat głodu dzieci w Jemenie. To owoc wojny: to daleko, biedne dzieci... lecz dlaczego nie mają co jeść? Ale ta sama wojna toczy się w naszym domu, w naszych urzędach poprzez tę rywalizację: tutaj rozpoczyna się wojna! – konkludował swoją homilię Franciszek. – I pokój należy zaprowadzać tutaj: w rodzinie, w parafii, w urzędach, w miejscach pracy, szukając wszędzie jedności i zgody, a nie własnych korzyści.”

Źródło: www.vaticannews.va

Galeria fotograficzna Papieża Franciszka (opoka.photo)

« 1 »

reklama

reklama

reklama