Podsumowanie pierwszej sesji Synodu przez Ojców Synodalnych z Polski

Relacje międzypokoleniowe, media społecznościowe, sport oraz duszpasterstwo, które jest w stanie odpowiedzieć na wyzwania młodzieży – to główne tematy pierwszej sesji Synodu, podkreślają Ojcowie Synodalni z Polski.

„Najczęściej poruszaną kwestią było słuchanie pytań młodzieży. Słuchanie, które wychodziłoby nie od pytań sztucznych, ale realnych” – powiedział abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Episkopatu Polski.

Rozmawiano także o młodych imigrantach. „Młodzi, którzy emigrują, zubażają kraj swojego pochodzenia, a ubogacają kraj, do którego przychodzą. Często wiara w Boga jest dla nich jedynym oparciem. Dla nas, biskupów, powstaje pytanie, czy my znamy tych młodych, którzy opuszczają nasze diecezje, oraz czy znamy tych, którzy przybywają do naszych diecezji” – zauważył abp Gądecki.

„Z radością przyjęliśmy fakt, że w obradach nawiązano również do wartości Światowych Dni Młodzieży, do bogactwa, jakie ze sobą niosą. Innym tematem była konieczność budowania centrów formacyjnych dla młodzieży, które działają 24h na dobę z przestrzenią ekumeniczną i międzyreligijną, w poszukiwaniu Boga” – powiedział w wywiadzie abp Gądecki.

Poruszano również kwestie seksualności młodzieży, która jest determinująca w okresie dojrzewania. „Tutaj Kościół ma piękną misję do spełnienia, bo może głosić Ewangelię miłości” – powiedział abp Grzegorz Ryś z Łodzi.

Abp Ryś zaznaczył, że najczęściej powtarzanym słowem do tej pory na Synodzie jest słowo +słuchać+. Przy tym są poruszane ważne dla młodych kwestie, takie jak studia, praca, seksualność. Są to tematy, od których możemy wychodzić do młodych, bo to są ich tematy.

Podczas Synodu pojawia się kwestia mediów społecznościowych, jako wielka szansa i wielkie zagrożenie, jako rzeczywistość, w której młodzi żyją. „Należy o tym nie tylko mówić, ale podjąć konkretne działania” – powiedział bp Marek Solarczyk.

Jako pierwszy z Ojców Synodalnych z Polski głos zabrał bp Marian Florczyk. „Wielu biskupów odwoływało się do Jana Pawła II. Wracali do niego jako pomysłodawcy Światowych Dni Młodzieży i z jego nauki czerpali inspirację do swoich przemówień. Dla nas Polaków to bardzo miłe”.

„Ważnym wątkiem omawianym przez biskupów była kwestia obecności młodych w sektorze sportowym. Współczesne społeczeństwo jest usportowione. Dokument roboczy synodu Instrumentum Laboris zwraca uwagę, by Kościół był obecny w sektorze sportowym. Konferencja Episkopatu Polski prawdopodobnie jest jedyną w Europie i jedną z nielicznych na świecie, która posiada delegata ds. duszpasterstwa sportowców. A zatem, Kościół na Zachodzie wycofał się z życia sportowców, a Kościół w Polsce angażuje się w nie” – zaznaczył bp Florczyk.

Synod o młodzieży, wierze i rozeznawaniu powołania trwa w Rzymie od 3 do 28 września.

Źródło: BP KEP/episkopat.pl

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao