Program duszpasterski na nowy rok liturgiczny: „W mocy Bożego Ducha”

Misja ochrzczonych i bierzmowanych - to główne założenia kolejnego roku duszpasterskiego, który rozpocznie się w pierwszą niedzielę adwentu pod hasłem "W mocy Bożego Ducha”.

O programie duszpasterskim, który zamyka się w 5 zeszytach tematycznych: teologiczno-pastoralnym, homiletycznym, katechetycznym, liturgicznym i maryjnym podczas konferencji prasowej w Warszawie mówili abp Wiktor Skworc oraz ks. Roman Chromy.

Programowi duszpasterskiemu dla Kościoła w Polsce na lata 2017-2019 towarzyszą słowa: „Duch, który umacnia miłość”. Pierwszy rok (2017/2018) przebiegał pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym" (Dz 2,4). Drugi rok, który rozpocznie pierwsza niedziela adwentu będzie pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”.

Konferencję prasową nt. przyszłego programu duszpasterskiego poprowadził rzecznik KEP, ks. Paweł Rytel-Andrianik, a zgromadzonych powitał bp Artur Miziński, sekretarz generalny KEP. Z kolei abp Wiktor Skworc oraz ks. Roman Chromy, konsultor Komisji Duszpasterstwa przedstawili założenia programu.

- W ciągu tego nadchodzącego roku duszpasterskiego chcemy się skupić na misji ochrzczonych i bierzmowanych. Pamiętajmy, że kiedy apostołowie wyszli z wieczernika po otrzymaniu Ducha Świętego to poszli pełnić misję i każdy katolik, każdy chrześcijanin, ma również misję do spełnienia, bo jest napełniony Duchem Świętym. W mocy Ducha chcemy działać i każdy chrześcijanin ma mieć świadomość misji Kościoła, jaką Kościół ma w świecie, ale także własnej indywidualnej misji jako chrześcijanin we wspólnocie rodzinnej, parafialnej, także we wspólnocie całego społeczeństwa – powiedział abp Skworc.

- Chcemy zachęcać żeby w mocy Ducha Świętego każdy chrześcijanin wychodził i siebie ofiarował drugim, dlatego do realizacji tego programu zapraszamy wszystkich: wspólnoty kościelne, ruchy, stowarzyszenia, parafie – dodał metropolita katowicki. Jak poinformował, nakład ostatniego programu duszpasterskiego wyniósł 12 tys. sztuk co oznacza, że trafił do wszystkich parafii, wspólnot, ruchów i stowarzyszeń.

Program duszpasterski „W mocy Bożego Ducha” na przyszły rok zamyka się w 5 zeszytach tematycznych: teologiczno-pastoralnym, homiletycznym, katechetycznym, liturgicznym i maryjnym. Materiały mają charakter propozycji do wykorzystania duszpasterskiego.

Zeszyt teologiczno-pastoralny zawiera wszystkie teoretyczne założenia programowe. - Dotykamy w tym zeszycie teologii Ducha Świętego. W kolejnym roku szczególną uwagę będziemy zwracali na pojęcie misji apostolatu i wiernych działających w mocy Bożego Ducha – mówił ks. Chromy.

Duchowny podkreślił, że integracyjną częścią Eucharystii jest przepowiadanie Słowa Bożego, dlatego kolejny zeszyt poświęcony jest homiliom. - To nie są gotowe homilie, ale są to refleksje do homilii w następującym kluczu – liturgia Słowa Bożego, fragment Ewangelii, rozwijany w trzech perspektywach - wyjaśnienie tekstów świętych i odsłonięcie obchodzonego misterium, druga perspektywa to rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych i trzecia perspektywa to wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego – powiedział.

Ks. Chromy poinformował, że w zeszycie katechetycznym proponowane są bloki następujących katechez: dla członków parafialnych rad duszpasterskich, katechezy dla dorosłych oraz dla rodziców dzieci przystępujących do bierzmowania.

- Tutaj myślę jest pewien kryzys. To nie jest oczywiste, że we wszystkich parafiach przy okazji przygotowywania młodzieży do sakramentu bierzmowania zwracamy uwagę na formację rodziców. Udaje się to nam przy okazji przygotowania dzieci pierwszokomunijnych, natomiast jest znacznie trudniej jeżeli chodzi o rodziców kandydatów do bierzmowania. Nie bał bym się tego jako duszpasterz. My też nie proponujemy materiału obciążającego. Jeżeli udałoby się w każdej polskiej parafii raz na dwa miesiące zaprosić rodziców kandydatów do bierzmowania i z pomocą tych scenariuszy katechez - z jednej strony zaproponować elementy formacyjne, a z drugiej elementy modlitewne, to myślę, że byłby dobrze – powiedział.

Zeszyt liturgiczny zawiera z kolei gotowe konspekty nabożeństw. Szczególną uwagę zwraca się tu na nabożeństwa rozpoczynające i kończące roku duszpasterski, a także nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. W ostatnim zeszycie – maryjnym - umieszczono m.in. konferencje maryjne i 5 maryjnych celebracji Słowa Bożego.

pgo / Warszawa

Zobacz galerię fotografii abp. Wiktora Skworca (opoka.photo)

« 1 »

reklama

reklama

reklama