Prymas Polski: brońmy sensu polskiego patriotyzmu od nieporozumień i wypaczeń

Konieczny jest wspólny wysiłek by bronić sensu polskiego patriotyzmu od nieporozumień i wypaczeń - zaapelował dziś abp Wojciech Polak.

Prymas Polski uczestniczył w sesji "Ocalić patriotyzm", która odbyła się w Warszawie z okazji 60-lecia kwartalnika "Więź". Wystąpieniem pt. „Chrześcijański kształt patriotyzmu tu i teraz” Prymas otworzył debatę, która odbyła się w Domu Arcybiskupów Warszawskich.

Kilkakrotnie przywoływany przez prymasa Polski dokument episkopatu: "Chrześcijański kształt patriotyzmu" nazwał "magna charta" kościelnego myślenia o patriotyzmie. Metropolita gnieźnieński zwrócił uwagę, że przypomina on, że patriotyzm zawsze musi być postawą otwartą i wskazał na trzy stojące za nią postulaty. Po pierwsze, szacunek i poczucie wspólnoty wszystkich obywateli bez względu na ich wyznanie i pochodzenie dla których polskość i patriotyzm są wyborem moralnym i kulturowym.

"Biskupi polscy opowiadają się za wyborem moralnym i kulturowym rozumienia patriotyzmu" - zaznaczył abp Polak. Dodał, że nie można nikogo wykluczać ze wspólnoty, w duchu słów papieża Franciszka wypowiedzianych na Jasnej Górze w 2016 r., gdy wskazywał, że nasz naród pokonał na swej historycznej drodze wiele trudnych chwil ale w jedności.

Po drugie patriotyzm musi być postawą uczciwą wobec innych i wrażliwą na drugich. "Widzimy jak dzisiaj ważne jest takie rozumienie patriotyzmu, które zdolne jest okazać empatię wobec drugich. Jak napisali biskupi, chodzi o wyrażanie własnych opinii i przekonań z szacunkiem dla także inaczej myślących współobywateli w duchu autentycznej życzliwości i odpowiedzialności, bez uprzedzeń i krzywdzących porównań" - powiedział abp Polak.

Po trzecie, zwrócił uwagę prymas Polski, patriotyzm jako postawa otwarta to również pamięć tak ważna zwłaszcza u progu obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak zaznaczył "rocznicy, która powinna nas pobudzać do wdzięczności za przelaną na polach bitew krew".

"Będzie to też okazja do wyrażenia wdzięczności za wszystkich, którzy odważnie wznosili nasz wspólny ojczysty dom opierając go na fundamentach solidarności, jedności i troski o tych, którzy potrzebują pomocy. Dom otwarty i gościnny, pełen miłości i szacunku, wrażliwy na tych, którzy uciekają od wojen, głodu, dyskryminacji i prześladowań oraz ubóstwa" - mówił prymas Polski.

Abp Polak wskazał też na konieczność otwartej postawy wobec uchodźców podkreślając, ze jest to imperatyw moralny związany z sytuacją konkretnej osoby, która cierpi i ucieka przed wojną i niesprawiedliwością.

Prymas Polski wskazał na potrzebę twórczego spojrzenia na patriotyzm, uchwycenia go w całej ważności i złożoności, z poszukiwaniem wspólnych dróg niełatwej rzeczywistości, w której się poruszamy. Wyraził nadzieję, że zgodnie z intencją polskich biskupów Polska pozostanie we współczesnej Europie i świecie symbolem solidarności, otwartości i gościnności.

"W ten sposób także w odniesieniu do patriotyzmu możemy powtórzyć, że jest on nam nie tylko dany ale i wciąż zadany, by w nim żyć i wspólnie wzrastać a także ocalić przed możliwymi wypaczeniami" - zaznaczył metropolita gnieźnieński.

Prymas Polski zachęcił do lektury ostatniego zimowego wydania "Więzi", w której zamieszczono zapis dyskusji o różnych modelach patriotyzmu. Tytuł publikacji brzmi: "Patriotyzm trzeba wciąż wymyślać na nowo".

tom / Warszawa

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao