Służba miłości przez wiedzę

Kościół oczekuje od nauki nie tylko przestrzegania kryteriów etycznych, ale, służby „miłości poprzez wiedzę” - powiedział Papież Franciszek do członków Papieskiej Akademii Nauk, którzy aktualnie spotykają się w Rzymie na posiedzeniu plenarnym.

Ojciec Święty podkreślił, że nauka coraz bardziej zdaje sobie sprawę ze swoich ograniczeń wynikających ze złożoności świata oraz ludzkiego istnienia. Nauka i technologia oddziaływają na społeczeństwo, ale również narody ze swoimi wartościami mają wpływ na naukę. Kierunek oraz sposób podejścia niektórych nurtów rozwoju jest z kolei uwarunkowany szeroko podzielanymi opiniami oraz pragnieniem szczęścia głęboko wpisanymi w naturę ludzką. Świat nauki jest częścią społeczeństwa i nie powinien być postrzegany jako jego część oddzielona i niezależna.

Papież – nauka w służbie wartości

Potrzebujemy dzisiaj zwrócenia szczególnej uwagi na zasady oraz wartości podstawowe, które stanowią fundament relacji pomiędzy narodami, społeczeństwem oraz nauką. Takie odniesienia wymagają ponownego przemyślenia, aby można było zapewnić integralny rozwój każdego ludzkiego istnienia oraz dobra wspólnego – zauważył Papież. – Otwarty dialog oraz uważne rozeznanie są niezbędne, szczególnie w sytuacji, kiedy nauka staje się coraz bardziej złożona, a na horyzoncie, który otwiera, pojawiają się najistotniejsze wyzwania dla przyszłości ludzkości. Dzisiaj, faktycznie, zarówno rozwój społeczny, jak i postęp nauki stają się coraz szybsze i biegną w zawrotnym tempie.

Nauka jest ściśle związana ze służebną misją wobec społeczeństwa. W sposób szczególny dotyczy to takich zagadnień, jak zmiany klimatyczne czy zagrożenie nuklearne. Należy angażować się w budowanie świata bez broni jądrowej. Ojciec Święty podkreślił, że naukowcy powinni współpracować ze sobą w celu przekonania rządzących, że zbrojenia są sprzeczne ze zdrową etyką, przede wszystkim z powodu nieodwracalnych skutków dla całej ludzkości oraz planety. Należy znaleźć adekwatną odpowiedź na wszelkie przejawy niszczenia środowiska poprzez ludzkie działania, takie jak stężenie gazów w atmosferze oraz wyrąb lasów.

Nauka powinna przyczynić się do skutecznego zwalczania przestępstw przeciwko człowieczeństwu: zmuszania do niewolniczej pracy, prostytucji oraz handlu organami. Trzeba walczyć z głodem, z powiększającą się umieralnością oraz z biedą. Na ziemi żyje osiemset milionów potrzebujących i wykluczonych. Poprawa ich losu nie nastąpi bez zmiany stylu życia. Brakuje dzisiaj woli oraz determinacji, aby zatrzymać proces wyścigu zbrojeń, który położyłby kres wojnom oraz zapewnić dostęp do odnawialnych źródeł energii. Trzeba wdrożyć programy zapewniające wodę, pożywienie oraz zdrowie dla wszystkich oraz inwestować w tworzenie dobra wspólnego za pomocą ogromnych kapitałów, które są zamrożone w „rajach podatkowych”.

Papież – nauka w służbie ludzkości

Chciałbym być razem z wami rzecznikiem narodów, które rzadko albo wcale nie korzystają z dobrodziejstw, jakie niesie ludzka wiedza i jej zdobycze, szczególnie w dziedzinie wyżywienia, zdrowia, wykształcenia, łączności, dobrobytu oraz pokoju. Pozwólcie, że powiem wam w ich imieniu: niech wasze zdobycze przynoszą pożytek wszystkim, aby ludy ziemi nie czuły się głodne, spragnione, aby zadbano o ich zdrowie oraz wykształcenie. Niech polityka oraz gospodarka narodów wskazuje, jak zmierzać do wspólnego dobra, jak działać szczególnie na rzecz biednych i potrzebujących oraz szanować całą ziemię – zakończył swoje wystąpienie Papież.”

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao