Stolica Apostolska w sprawie handlu dziećmi

Edukacja i programy prewencyjne zapobiegające handlowi dziećmi to dwa postulaty Stolicy Apostolskiej jakie w jej imieniu przedstawił ks. Janusz Urbańczyk, na spotkaniu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Powodem spotkania była nagląca potrzeba podjęcia bardziej stanowczych kroków w walce z handlem dziećmi, włączając w to handel w celach seksualnych. Watykański dyplomata podkreślił, że OBWE zaangażowała się w wiele inicjatw i posiada duże doświadczenie i wiele programów, które pozwalają krajom członkowskim nie zaczynać od podstaw.

Ks. Urbańczyk przedstawił dwa rodzaje działań, które mogą pomóc w przeciwdziałaniu handlowi ludźmi. Po pierwsze, wzmacnianie edukacji oraz podnoszenie świadomości wobec istniejącego problemu, a także programy rozwojowe dające zarówno dorosłym, jak i dzieciom możliwość rozpoznania, przeciwdziałania i zwalczania handlu dziećmi w społeczeństwach.

Drugą rekomendacją jest promowanie międzynarodowych i międzyorganizacyjnych projektów, które mogłyby sprzyjać prewencji w różnych sektorach społeczeństwa, skupiając się w szczególności na czynnikach, które sprawiają, że ludzie stają się bezbronni wobec takich przestępstw.

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao