Synod Biskupów: prezentacja dokumentu końcowego

Sesja przedpołudniowa 23 października poświęcona była prezentacji dokumentu końcowego. Dokument końcowy jest dokumentem uzupełniającym do Instrumentum laboris, dlatego oba te teksty należy traktować łącznie.

Struktura i główne treści dokumentu końcowego znalazły się w centrum obrad synodalnych 23 października. Dokument finalny ma odniesienie do dokumentu roboczego, a nie jest odrębnym pismem.

„W skład dokumentu końcowego wchodzą relacje, które były przedstawiane na posiedzeniach w auli oraz relacje przygotowane przez grupy językowe. Została zachowana 3-częściowa struktura Instrumentum laboris. Cała treść obudowana została wokół motywu przewodniego, jakim jest droga uczniów z Jezusem do Emaus” – powiedział abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Dokument końcowy jest owocem pracy zbiorowej. „Autorami dokumentu są zatem ojcowie synodalni oraz wszyscy, którzy przygotowywali Synod, w tym ankiety. Dokument zostanie przedstawiony Ojcu Świętemu. Papież będzie zatem pierwszą osobą, która ten tekst otrzyma. Następnie tekst otrzymają Kościoły lokalne, młodzi i cały lud Boży” – zaznaczył abp Gądecki.

Podczas obrad zwrócono uwagę, że Synod nie zakończy się niedzielną Mszą świętą. „Wtedy dopiero rozpocznie się czas jego realizacji i wdrażania. Kościoły lokalne zaczną zajmować się tekstem końcowym i dostosowywać go do swoich warunków, swojego środowiska” – zauważył przewodniczący Episkopatu.

Druga część obrad polegała na prezentacji przez sekretarzy specjalnych samej treści dokumentu końcowego. „Pierwsza część wychodząca od drogi do Emaus została podzielona na cztery rozdziały. W pierwszym rozdziale mowa jest o Kościele, który słucha. Drugi rozdział podejmuje tematy świata digitalnego, imigrantów i nadużyć. Trzeci rozdział mówi o tożsamości i relacjach. Czwarty rozdział podejmuje zaś wątek bycia młodymi dzisiaj” – zrelacjonował abp Gądecki.

Drugą część dokumentu otwiera temat nowej Pięćdziesiątnicy. „Pierwszy rozdział dotyczy daru młodości. Drugi rozdział podejmuje tajemnicę powołania rozróżniając ogólne powołanie do świętości wszystkich ludzi i powołanie poszczególnych osób. Trzeci rozdział zwraca uwagę na misję towarzyszenia młodym, indywidualnie i grupowo, oraz formację osób towarzyszących. Czwarty rozdział mówi natomiast o sztuce rozeznawania” – powiedział abp Gądecki.

Trzecia część pt. „Ruszyli natychmiast w drogę” podzielona jest na cztery rozdziały. „Pierwszy rozdział podejmuje synodalność misyjną Kościoła. Drugi rozdział odnosi się do synodalności w codzienności. Trzeci zwraca uwagę na odnowiony zapał misyjny. Czwarty zaś podejmuje wątek integralnej formacji” – stwierdził przewodniczący Episkopatu Polski.

BP KEP/episkopat.pl

Galeria fotograficzna abp. Stanisława Gądeckiego (opoka.photo)

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao