Franciszek ograniczył obowiązywanie tajemnicy papieskiej

Franciszek wydał dekret znoszący tajemnicę papieską w sprawach dotyczących nadużyć wobec nieletnich, przemocy na tle seksualnym oraz pornografii dziecięcej. To decyzja o historycznym znaczeniu - mówi sekretarz pomocniczy Kongregacji Nauki Wiary.

Abp Charles Scicluna tłumaczy, na czym polega to nowe rozporządzenie:

"Popatrzmy na przykład na trudności, jakie były do tej pory: ofiara nie miała możliwości poznać sentencji wyroku, która następowała po tym, jak zgłosiła sprawę, gdyż obowiązywała tajemnica papieska. Także inne wiadomości były ograniczane, gdyż tajemnica papieska jest tajemnicą o najwyższym poziomie w systemie poufności Prawa Kanonicznego. Teraz jest to ułatwione także na poziomie ochrony wspólnoty, jak i informacji o wyroku. Nie oznacza to jednak, że informacje te będą ogólnie dostępne, ale, na przykład, będzie ułatwiona możliwość ściślejszej współpracy z państwem, czyli diecezja, która posiada daną dokumentację nie jest już zobowiązana do zachowania tajemnicy papieskiej i może zadecydować, jeżeli będzie taka potrzeba, o współpracy, przekazując jej kopię także władzom cywilnym - podkreślił maltański hierarcha. - Dekret ten, to nowe prawo, mówi także o obowiązku ochrony prywatności osoby, dobrego imienia zainteresowanych osób, jak również ich godności osobistej. Jednak na polu spraw karnych pewien rodzaj poufności musi być zachowany i to również jest zapewnione. Nie oznacza to więc, że dokumentacja danej sprawy staje się publiczna, ale zostałe ułatwiona współpraca z państwem i z innymi zaitneresowanymi stronami, które mają prawo dostępu do takiej dokumentacji."

Zniesienie tajemnicy papieskiej w sprawach dotyczących nadużyć wobec nieletnich jest pokłosiem spotkania biskupów, jakie z udziałem Franciszka odbyło się w lutym tego roku w Watykanie oraz listu apostolskiego motu proprio „Vos estis lux mundi” o postępowaniu wobec osób duchownych, które dopuściły się czynów pedofilskich.

Źródło: vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama