Kalendarz Papieża Franciszka na 2019 rok. Co będzie się działo?

Kalendarz Papieża Franciszka na 2019 rok jest bardzo wypełniony. Zaplanowano już kilka podróży apostolskich.

Pierwsza z nich, do Panamy, odbędzie się już za trzy tygodnie. Ojciec Święty weźmie tam udział w 34. Światowych Dniach Młodzieży.

Już podczas październikowego Synodu Biskupów Papież podkreślił twórczą rolę młodych Kościele. Wezwał wierzących jak i niewierzących, aby podejmowali służbę dla dobra innych. Franciszek przypominał, że to siła młodych może zmienić świat na lepsze poprzez „rewolucję” służby.

W dniach od 3 do 5 lutego Franciszek jako pierwszy Papież w historii uda się z pielgrzymką do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Mottem tej wizyty są słowa: „Uczyń mnie narzędziem Twego pokoju”.

Od 21 do 24 lutego odbędzie się w Watykanie bardzo ważne spotkanie Franciszka z przewodniczącymi konferencji episkopatów z całego świata na temat ochrony młodocianych i najsłabszych wobec zagrożeń płynących z nadużyć. W ostatnim przemówieniu do Kurii Rzymskiej Papież wzywał tych, którzy dopuścili się podobnych czynów: „Nawróćcie się i stańcie przez obliczem ludzkiej sprawiedliwości oraz przygotujcie się na sąd Boży”.

Pod koniec marca Ojciec Święty odwiedzi Maroko. Pielgrzymka ta będzie miała miejsce 33 lata po pamiętnej wizycie św. Jana Pawła II w Casablance.

Natomiast w pierwszych dniach maja Franciszek uda się do Bułgarii i Macedonii. Hasłem pierwszej części pielgrzymki są słowa będące tytułem encykliki św. Jana XXIII: „Pacem in terris”. Natomiast wizycie w rodzinnym kraju Matki Teresy z Kaluty towarzyszą słowa: „Nie bój się mała trzódko” (Łk 12, 32). Papież wyraził także pragnienie odwiedzenia Japonii. Bliższy termin tej podróży nie jest jednak jeszcze znany.

Bardzo ważnym wydarzeniem roku 2019 będzie Synod specjalny dla Amazonii, który planowany jest w październiku. Będzie on głównie dotyczył misji ewangelizacyjnej z poszanowaniem dla kultur ludów zamieszkujących ten region oraz ekologii integralnej.

źródło: vaticannews.va

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao