Kard. Barreto: zjednoczmy się na rzecz ochrony życia

"Zachęcamy wszystkich do włączenia się w modlitwę w intencji ochrony i rozwoju stworzenia oraz do podjęcia konkretnych działań w tej sprawie."

 Zaproszenie to watykańska Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka skierowała do wszystkich duszpasterzy i ludzi dobrej woli z okazji Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej oraz kolejnej rocznicy ogłoszenia encykliki Laudato sí. Potrwają one od 1 września, Światowego Dnia Modlitw o Ochronę Stworzenia, do 4 października, dnia wspomnienia św. Franciszka z Asyżu, patrona ekologii.

Kard. Pedro Barreto Jimeno, wiceprzewodniczący Panamazońskiej Sieci Kościelnej (Repam), jednego ze współorganizatorów tych obchodów przypomniał, że tegoroczny temat inicjatywy odnosi się do sieci życia. Szczególnie Amazonia, ze swą ogromną bioróżnorodnością ukazuje, jaką siecią powiązane jest życie na ziemi. Będzie to więc także okazja do zwrócenia uwagi na ten region świata, tak ważny dla całej ludzkości. Dodał, że każda wspólnota sama zadecyduje, jaki charakter przyjmą te obchody. W wywiadzie dla Radia Watykańskiego peruwiański hierarcha mówił także o genezie tych obchodów oraz swoich oczekiwaniach.


    “ Co roku obchodzimy czas poświęcony stworzeniu, gdyż to dotyczy podstawowych prawd wiary katolickiej. W wyznaniu wiary mówimy bowiem, że Bóg jest stworzycielem nieba i ziemi. Ponadto pragniemy uwielbiać Boga stworzyciela i chronić Jego stworzenia, nasz wspólny dom, który On nam dał – podkreślił kard. Barreto. - W tym duchu pragniemy także zwrócić większą uwagę na potrzebę rozbudzenia świadomości, że te trudności i kłopoty, których doświadczamy w świecie dotyczą wszystkich, ale szczególnie najsłabszych. To jest podstawowy wymiar naszej wiary, wokół którego wszystkie wspólnoty świata powinny się zjednoczyć w powszechnej modlitwie i działaniu na rzecz ochrony życia i naszego wspólnego domu. Życzył bym sobie, aby przynajmniej niektóre z tych trudnych spraw dotyczących ochrony stworzenia stały się wiodącymi tematami we wspólnotach Kościoła katolickiego i znalazły wyraz w osobistej modlitwie, a także w liturgii i wspólnym zaangażowaniu, czy chociażby refleksji nad encykliką Papieża Laudato sí. Ale nie chodzi tylko o refleksję, ale także o działanie i podejmowanie konkretnych wyzwań, w tym wszystkim, co przeżywamy w tym szczególnym czasie dla stworzenia.”

« 1 »

reklama

reklama

reklama