Kard. Filoni: ewangelizacja jest sercem działalności Kościoła

Kard. Fernando Filoni w wywiadzie dla L’Osservatore Romano zwrócił uwagę, że Papieżowi bardzo zależy na tym, aby Kościół odkrywał misje oraz sposoby ich prowadzenia.

Zdaniem prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów wśród najbardziej znaczących wydarzeń obecnego roku w Kościele znajdą się październikowy Synod specjalny dla Amazonii oraz zaplanowany na ten sam okres nadzwyczajny miesiąc misyjny. 

Temat wybrany przez Franciszka na nadzwyczajny miesiąc misyjny brzmi: „Ochrzczeni i posłani”. Watykański hierarcha zaznaczył, że każda osoba włączona w Kościół jest wezwana do bycia posłanym. Dlatego misyjność nie zawęża się do żadnej kategorii osób. To nie tylko kapłani, biskupi, zakonnicy i siostry, ale cały Kościół Chrystusowy uczestniczy w misji do świata.

Wśród innych, szczególnych inicjatyw planowanych w tym roku, kard. Filoni wskazał lutowe spotkanie programowe w Kalkucie z teologami Kościołów Indii, następnie w lipcu spotkanie dla Afryki anglojęzycznej w Lusace, w Zambii. Przewidziane jest także spotkanie dla Azji wschodniej i południowo-wschodniej oraz dla regionu Pacyfiku w Makao.

Prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji zauważył, że niektóre Kościoły i konferencje episkopatów ustaliły, że nie tylko jeden miesiąc będzie poświęcony misjom, ale cały obecny rok. To na pewno pozwoli, aby Kościoły lokalne w krajach tradycyjnie uważanych za misyjne bardziej uświadomiły sobie, że misyjność nie jest czymś, co przybywa z zewnątrz, ale jest wpisana w istotę życia chrześcijańskiego.

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »
Załączone: |

reklama

reklama

reklama