Kard. Parolin: Kościół w Chinach potrzebuje jedności i zaufania

Watykański Sekretarz Stanu, kard. Pietro Parolin opatrzył wstępem książkę: „Kościół w Chinach. Przyszłość do napisania”.

Przedstawia w nim drogę Kościoła katolickiego w Chinach w ciągu ostatnich stu lat, kroki do podjęcia na przyszłość oraz problemy wciąż otwarte, zatrzymując się szczególnie na wyzwaniu ewangelizacji.

Książka powstała pod redakcją o. Antonio Spadaro, jezuity, redaktora naczelnego pisma „La Civiltà Cattolica”. Należy zachować w pamięci wielkie dziedzictwo duchowe lokalnych wspólnot katolickich ze szczególnym uwzględnieniem wielkich cierpień oraz przeciwności przeżywanych przez katolików chińskich w ciągu ostatnich lat. Trzeba równocześnie zapisywać nowy rozdział przyszłości Kościoła w Chinach – podkreśla purpurat.

Sięgając do przeszłości, kard. Parolin wspomina o Liście Apostolskim Maximum illud Benedykta XV. Mija dokładnie 100 lat od jego publikacji. Papież zwracał uwagę na potrzebę powrotu do źródeł duchowych i duszpasterskich misji w świecie. Wskazywał także konkretne zalecenia, wśród nich mocne i konkretne przesłanie, że misje nie są rozszerzaniem chrześcijaństwa zachodniego, ale przejawem obecności Kościoła, który pragnie być uniwersalny. Chiny stały się w ten sposób „laboratorium” misyjnym, od którego bierze początek przemyślane i odnowione dzieło ewangelizacyji skierowane do całego świata.

To nowe podejście do misji dojrzewające w Chinach zostało następnie podjęte w całym świecie na bazie mocnego poczucia powszechności Kościoła. Z niego wypływało pośrednio uznanie równej godności wszystkich ludów i wszystkich krajów, dla których było przeznaczone orędzie Ewangelii. Dokument podkreślał wielką rolę miejscowego duchowieństwa, solidnie uformowanego, zdolnego również do znoszenia prześladowań. Pomimo wielu prób i trudności, Kościół, który wtedy zapuścił korzenie jest dzisiaj żywy.

Od tamtych czasów upłynęło wiele lat i sporo się zmieniło. Także obecnie wierzący w Chinach powinni przejąć troskę o przyszłość Kościoła. Ewangelizacja tego kraju także dzisiaj pozostaje wyzwaniem decydującym dla całego katolicyzmu. W tym kontekście pilnym zadaniem pozostaje przede wszystkim odbudowanie jedności Kościoła. Kroki w tym kierunku zostały niedawno podjęte. Ożywieniu głoszenia Ewangelii w Chinach służyło włączenie do pełnej jedności siedmiu Biskupów wyświęconych wcześniej bez mandatu Papieża. W ten sposób wszyscy biskupi po wielu dziesiątkach lat są w jedności z następcą Apostoła Piotra. Kościół w Chinach potrzebuje jedności, zaufania oraz nowego impulsu duszpasterskiego.Tymczasowe porozumienie dotyczące nominacji biskupich z 22 września 2018 roku jest dopiero punktem wyjścia. Głoszenie Ewangelii w Chinach nie może być oddzielone od postawy szacunku, uznania oraz zaufania do chińskiego ludu oraz jego legalnych władz – podkreśla Kard. Parolin. Stolica Apostolska pragnie współpracować z Chinami w takich dziedzinach jak pokój, ochrona środowiska, spotkanie kultur, sprzyjając umacnianiu zgody oraz przyczyniając się do dobra ludzkości.

Kościół w żadnym wypadku nie zapomina o ofiarach swoich synów i córek w Chinach – zapewnił kard. Parolin – ale właśnie wpatrując się w ich przykład stawia sobie pytanie o najbardziej odpowiednie sposoby, aby dotrzeć do tych, którzy nie znają jeszcze Dobrej Nowiny oraz oczekują na wiarygodne świadectwo ze strony tych, którzy noszą imię chrześcijan. Działania Stolicy Apostolskiej w kontekście chińskim mają na celu otwarcie możliwości głoszenia Ewangelii z większą wolnością w konkretnych realiach społecznych, politycznych i kulturalnych. Kościół katolicki w Chinach nie jest ciałem obcym, ale integralną i aktywną częścią całości i może wnieść wkład w budowanie harmonijnego oraz szanującego się społeczeństwa.

źródło: vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama