O. Żak o przekazaniu Papieżowi raportu fundacji Nie lękajcie się

Watykański szczyt o ochronie małoletnich budzi wielkie zainteresowanie. Mobilizują się również środowiska ofiar.

Komitet organizacyjny szczytu spotkał się wczoraj z 12 osobami reprezentującymi różne organizacje zrzeszające ofiary nadużyć na całym świecie.

Do Watykanu przybyli też przedstawiciele polskiej fundacji „Nie lękajcie się”. Podczas audiencji ogólnej przekazali Papieżowi własny raport na temat wykorzystywania w polskim Kościele. Odnosząc się do tego faktu o. Adam Żak SJ, koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży z ramienia Episkopatu Polski, zaznaczył, że nie zna jeszcze treści tego raportu. Jego przekazanie Papieżowi uznał jednak za coś normalnego.

“Ten raport był już zapowiadany od jakiegoś czasu, czy to poprzez insynuacje, czy to przez wskazywanie różnych przełożonych kościelnych, biskupów, jako odpowiedzialnych rzekomych zaniedbań – powiedział Radiu Watykańskiemu o. Żak. – Jak więc poznamy raport, to będziemy się mogli do niego jakoś ustosunkować. Ale przede wszystkim chcę powiedzieć, że również przedstawiciele ofiar, które najczęściej są osobami ochrzczonymi i wiele z nich to osoby nadal wierzące, mają prawo odnieść się do najwyższego przełożonego Kościoła, czyli do Ojca Świętego. I to, że wręczono mu ten raport nie powinno budzić jakiegoś większego niepokoju. A dla nas, jeśli chodzi o Kościół w Polsce, jest to jakimś upewnieniem, że skończą się pomówienia, insynuacje, i że Papież będzie mógł zadecydować, jak zbadać prawdziwość tego raportu. A zatem sam fakt, że ten raport został dany Papieżowi, jest to przecięcie tej kampanii insynuacji, która niczemu nie służy.”

Rozmawiając z Radiem Watykańskim o. Żak odniósł się również do incydentu w Gdańsku, gdzie ubiegłej nocy obalono pomnik prał. Henryka Jankowskiego, oskarżanego o wykorzystywanie nieletnich. Przyznał, że bardzo uderzył go ten akt wandalizmu, który można odbierać jako akt samosądu. „Trudno to pochwalić, jest to jednak ważny sygnał dla wszystkich, którzy są odpowiedzialni za dociekanie prawdy w sprawie oskarżeń, które padły pod adresem nieżyjącego już prał. Jankowskiego. Trzeba tu zastosować wytyczne Kościoła w Polsce, który przewidują takie przypadki. Dla dobra Kościoła, wspólnoty wierzących i dla dobra ofiar, które takie oskarżenie wnoszą, trzeba taką sprawę w sposób historyczny - a nie sądowy, bo tego już się nie da zrobić - wyjaśnić. Mam nadzieję, że odpowiednie działania wyjaśniające, zatrzymają tę dziką eskalację, której przejawem jest ten akt wandalizmu” – dodał o. Żak.

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama