Papież: darmowa relacja z Bogiem pomaga w służbie innym

Temat darmowości w życiu chrześcijanina znalazł się w centrum homilii wygłoszonej przez Papieża w kaplicy Domu św. Marty. Zachęcił, aby czynić serca coraz bardziej otwartymi, by mogły przyjąć łaskę Bożą.

Franciszek zaznaczył, że chrześcijanin nie może stać w miejscu, ale musi ciągle kroczyć, by głosić nadchodzące królestwo niebieskie, leczyć chorych, wyrzucać złe duchy, oczyszczać trędowatych.

Służba powołaniem chrześcijanina

- Życie chrześcijanina jest służbą – podkreślił Ojciec Święty. - Jest rzeczą bardzo przygnębiającą, gdy spotykamy chrześcijan, którzy na początku swego nawrócenia, czy też uświadomienia sobie, że są chrześcijanami, są otwarci, aby służyć, służą ludowi Bożemu, ale potem kończą jako ci, którym służy lud Boży. Taka postawa wyrządza wiele zła ludowi Bożemu. Powołanie jest do tego, aby «służyć», a nie «posługiwać się innymi».

Papież dodał, że życie chrześcijanina winno być życiem darmowym. Przypomina nam o tym sam Jezus, kiedy mówi: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”. Zbawienia bowiem się nie kupuje, jest nam dane bezpłatnie, bo Bóg zbawia gratis, nie każe nam płacić.

Łaska jest darmowa, nie płaci się za nią

- Wiedzieć, że Pan jest pełen darów, które pragnie nam ofiarować. Prosi tylko o jedno: aby nasze serce otwarło się – zaznaczył Papież. - Kiedy odmawiamy modlitwę «Ojcze nasz» i modlimy się, otwieramy serce, by wypełniła je ta darmowość. Nie istnieje relacja z Bogiem poza darmowością. Niejednokrotnie, kiedy potrzebujemy czegoś duchowego lub jakiejś łaski mówimy: «Teraz będę pościł, będę pokutował, odmówię nowennę...». Dobrze, ale uważajcie: to nie jest «płacenie» za łaskę, aby «nabyć» łaskę, to jest po to, aby powiększać swoje serce, aby napełniła je łaską. Łaska jest darmowa.

Franciszek przestrzegł też pasterzy Kościoła przed handlowaniem łaską. Ona jest bowiem darmowa i darmo trzeba ją dawać.

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie

- W życiu duchowym ciągle istnieje ryzyko, że sprowadzimy je do płacenia, nawet wtedy, gdy rozmawiamy z Jezusem tak, jak gdybyśmy chcieli Mu dać łapówkę. Nie! Te sprawy nie tak się załatwia. «Panie, jeżeli Ty dasz mi to, to ja dam Ci tamto», nie, tak nie. Składam taką obietnicę, ale po to, by powiększała serce, by mogło otrzymać to, co dla nas jest darmowe – wskazał Ojciec Święty. - Ta darmowa więź z Bogiem jest tym, co potem pomoże, by ją mieć w relacjach z innymi, zarówno w świadectwie chrześcijańskim, jak i w służbie, w życiu duszpasterskim tych, którzy są pasterzami ludu Bożego. Życie chrześcijanina jest wędrówką. Głoście, służcie, nie «wysługujcie się». Służcie i darmo dawajcie to, co darmo otrzymaliście. Niech nasze życie świętością będzie powiększaniem serca, aby darmowość Boga, darmowe łaski, które On pragnie ofiarować, mogły napełnić nasze serce. Niech tak się stanie.

źródło: vaticannews.va

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao